Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pl.: Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel.: 32 203 68 34, 32 203 68 34
infolinia: 0 801 108 600 (z tel. stacjonarnych),
22 50 55 670 (z tel. komórkowych)
katowice@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

2. Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
ul. Jankego 15a, 40-615 Katowice
tel.: 32 735 17 00, 32 735 17 00, faks: 32 735 17 00
www.nfz-katowice.pl
Informacja Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel.: 32 735 17 60, 32 735 17 60, 32 735 19 00, 32 735 19 00

3. Narodowy Fundusz Zdrowia - Delegatura w Częstochowie
ul. Czartoryskiego 28, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 360 72 70, 34 360 72 70, 34 360 72 72, 34 360 72 72, faks: 34 360 72 71

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel.: 34 366 04 64, 34 366 04 64
zd@czestochowa.um.gov.pl

5. Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 370-61-00, 34 370-61-00, faks: 34 324 31 30
www.pup.czestochowa.pl
kacz@praca.gov.pl

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 372 42 00, 34 372 42 00, 34 372 42 16, 34 372 42 16, faks: 34 324 69 14
www.mops.czestochowa.um.gov.pl
mops@czestochowa.um.gov.pl

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oparta jest na dwóch Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej:

1. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1
Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel.: 34 370 94 04, 34 370 94 04

2. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2
ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 368 28 01, 34 368 28 01, 34 368 13 22, 34 368 13 22
- filia ul. Kilińskiego 13,
tel.: 34 361 28 89, 34 361 28 89, 34 361 25 49, 34 361 25 49

Komórki organizacyjne MOPS:

1. Sekcja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel.: 34 363 95 06, 34 363 95 06, 34 363 18 19, 34 363 18 19
http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
turnusów rehabilitacyjnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2. Sekcja ds. Świadczeń Społecznych
ul. Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 368 32 12, 34 368 32 12, 34 321 40 85, 34 321 40 85
Formy pomocy:
zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia pielęgnacyjne,
fundusz alimentacyjny.

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rejtana 7B, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 366 32 31, 34 366 32 31
http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/3743
mopsoik@czestochowa.um.gov.pl
W strukturze Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonują:
- Poradnia Rodzinna, ul. Rejtana 7B, tel.: 34 366 31 21, 34 366 31 21
- Hostel, ul. Rejtana 7B
Problemy w jakich udzielana jest pomoc:
- konflikty rodzinne
- samobójstwa
- przemoc domowa
- agresja
- przemoc seksualna
- utraty okołoporodowe
- bezrobocie
- wypadki, katastrofy
- napady rabunkowe

4. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 361 59 43, 34 361 59 43
Placówka zapewnia dzieciom upośledzonym ruchowo, w tym również upośledzonym umysłowo, opiekę i usługi zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i sprawności psychofizycznej.
W ramach Centrum funkcjonują:

Dom Dziennego Pobytu dla dzieci niepełnosprawnych – zapewnia podopiecznym rehabilitację medyczną z zakresu: kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, muzykoterapię, relaksację, psychoterapię, dogoterapię, stymulację polisensoryczną, a także gorący posiłek.
Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej – zapewnia indywidualną rehabilitację z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii.
Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa – udziela konsultacji i porad z zakresu rehabilitacji,
psychologii, logopedii, pedagogiki.

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl