Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego jest zadaniem zleconym Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”.

Na terenie Miasta Częstochowy funkcjonuje 15 placówek wsparcia dziennego w tym 7 specjalistycznych.

Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W świetlicach prowadzone są różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, wielodzietnych oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Działalność ma na celu likwidację bądź częściowe złagodzenie niedostosowania społecznego i ograniczenie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W placówkach organizowana jest pomoc w nauce z różnych przedmiotów i na różnych szczeblach kształcenia, indywidualne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

Organizowany jest także letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Częstochowy zarówno w formach stacjonarnych i wyjazdowych.

W placówkach specjalistycznych dodatkowo jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja.

Z różnych form zajęć organizowanych przez placówki korzysta średnio ok. 400 dzieci i młodzieży.
Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. Nadmienić należy, że pobyt dziecka w takiej placówce jest bezpłatny i dobrowolny.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin, który zawiera w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj i sposób prowadzenia dokumentacji. Regulamin placówki wsparcia dziennego opracowuje kierownik.

Organizację placówek wsparcia dziennego określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji placówek wsparcia dziennego znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie: http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/wspieranie-rodziny/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-wsparcia-dziennego/

 

Świetlice

Świetlice

Lp

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Placówka

Adres

Kod

Miejscowość

Telefon

1

Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM”

Świetlica z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży "Życie poza szkołą"

 

ul. Krakowska 34

42-202

Częstochowa

34 365 38 30

2

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”

 

ul. Bardowskiego 60

42-216

Częstochowa

34 363 97 54

3

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Świetlica Socjoterapeutyczna „Dziupla”

 

Aleja Pokoju 12

42-207

Częstochowa

505 104 633

4

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. Nowowiejskiego 15

42-217

Częstochowa

34 324 47 50

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1

ul. Sikorskiego 56

42-202

Częstochowa

34 324 47 50

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2

ul. Kwiatkowskiego 3/1

42-218

Częstochowa

34 324 47 50

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4

ul. Ludowa 58

42-215

Częstochowa

34 324 47 50

5

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe

Katolickie Ognisko Wychowawcze

 

ul. Starzyńskiego 11

42-224

Częstochowa

34 362 53 98

6

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Floriana

Katolickie Ognisko Wychowawcze Florianum

 

ul. Limanowskiego 120

42-208

Częstochowa

34 323 04 62

7

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”

Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba”

 

ul. Krakowska 80 bl. 3

42-202

Częstochowa

34 368 31 92

8

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Świetlica środowiskowa Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

 

ul. Staszica 5

42-202

Częstochowa

506 394 524

9

Fundacja „Twój Rozwój”

Klub "Pszczółki"

 

Aleja Pokoju 5

42-207

Częstochowa

602 137 190

10

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem

 

ul. Nałkowskiej 11

42-218

Częstochowa

531 037 806

11

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej

 

Aleja Pokoju 13

42-207

Częstochowa

570 889 001

12

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną KOŁO w Częstochowie

Klub Środowiskowy Parasol

 

ul. Dąbkowskiego 39/41

42-217

Częstochowa

509 774 987

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl