Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE CAŁODOBOWE

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej,
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze dzielą się na:
- socjalizacyjne,
- interwencyjne,
- specjalistyczno-terapeutyczne,
- rodzinne.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.
Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta Częstochowy:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Legionów”
Dyrektor – Agnieszka Sejfried
42-202 Częstochowa
ul. Legionów 50
tel./fax 34 360-12-46


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Ludowa”
Dyrektor – Agnieszka Sejfried
42-215 Częstochowa
ul. Ludowa 100
tel. 34 360-12-46

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus”
Dyrektor – Agnieszka Sejfried
42-224 Częstochowa
ul. św. Brata Alberta 36/40
tel. 34 360-12-46

Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”
Dyrektor - s. Stanisława Skubisz
42-202 Częstochowa,
ul. Wręczycka 56
tel./fax 34 362-91-34

Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Rotundus" Nr 1
Dyrektor - Maciej Długosz
42-202 Częstochowa
ul. Zabrzańska 6
34 393-00-23

Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Rotundus" Nr 2
Dyrektor - Małgorzata Długosz
42-202 Częstochowa
ul. Gdyńska 14
tel. 34 328-47-59

Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego
„Przystanek Bardo”
Kierownik - Lilianna Ociepa – Kaźmirek
42-216 Częstochowa
ul. Bardowskiego 27b lok. 13/14
tel./fax 34 328-62-72

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego "Słoneczna Przystań"
Dyrektor - Katarzyna Skolik-Miedziak
42-202 Częstochowa, ul. Przemysłowa 9
tel. 34 300-00-18

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu rodzinnego z siedzibą przy ul. Kolorowej 82
Dyrektor - Małgorzata Domańska
42-280 Częstochowa ul. Kolorowa 82
tel. 34 361-83-60

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu rodzinnego z siedzibą przy ul. Połanieckiej 175
Dyrektor - Zygmunt Michoń
42-209 Częstochowa, ul. Połaniecka 175
tel. 34 362-78-31


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu rodzinnego z siedzibą przy ul. Artura Oppmana Or-ota 9
Dyrektor - Jolanta Kossak
42-209 Częstochowa, ul. Artura Oppmana Or-ota 9
tel. 34 360-42-08

Tryb i sposób kierowania i przyjmowania dziecka do placówki oraz ich opuszczania (z uwzględnieniem dzieci cudzoziemców) organizację oraz standardy usług świadczonych w placówkach a także wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

IO

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl