Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Jolanta Sulema

Urząd Miasta Częstochowy
Ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
Pokój nr 411 (IV piętro)
Tel. 34 37 07 684
Adres email: jsulema@czestochowa.um.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 14.30


Do obowiązków Pełnomocnika m. in. należy:

  • nadzorowanie spraw dotyczących świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy osobom i rodzinom z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby, ubóstwa, bezrobocia, w tym:
    1. załatwianie indywidualnych interwencji mieszkańców miasta,
    2. przyjmowanie skarg i wniosków
  • udzielanie pomocy mieszkańcom miasta w celu rozwiązywania ich indywidualnych problemów wynikających z niepełnosprawności
  • nadzorowanie tworzenia oraz realizacji przez MOPS programów z zakresu pomocy osobom z niepełnosprawnością
  • współpraca z MOPS i PUP w zakresie realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością
  • współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
  • opracowanie programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl