Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY ds. RÓWNYCH SZANS

Funkcję Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans pełni Agata Wierny

                                                                   

Od 18 lat pracuję w Urzędzie Miasta Częstochowy. Jestem urzędniczką, mediatorką, psycholożką społeczną i trenerką. Prowadzę zajęcia i treningi antydyskryminacyjne i antymobingowe. Od 2012 roku pełnię funkcję Pełnomocniczki ds. równych szans.

Samorząd to wspólnota, która tylko wtedy dobrze funkcjonuje, jeśli w tworzeniu obowiązujących reguł i zasad biorą udział wszyscy zainteresowani. W mieście żyją kobiety, mężczyźni, seniorzy i seniorki, rodzice, dzieci. Ludzie w pełni sprawni i z różnymi ograniczeniami. Piesi, rowerzyści, kierowcy, miłośnicy joggingu. To ważne, by przestrzeń w której żyjemy była przyjazna dla wszystkich – a oferta samorządu sprawiedliwa i równościowa.  Miasto równych szans, to miasto przyjazne, w którym każdy, bez względu wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie czy status społeczny czuje się dobrze i ma takie same możliwości oraz równy dostęp wszystkich mieszkańców i mieszkanek do oferty miasta.
Działam na rzecz wprowadzenia w częstochowskich szkołach finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu.
Jestem inicjatorką częstochowskiej Nagrody Równości. W 2018 roku koordynowałam wydarzenia organizowane w ramach Roku Praw Kobiet w Częstochowie. Organizuję w mieście kampanię "16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" oraz akcję One Billion Rising (Nazywam się Miliard). Za znaczący sukces uważam uhonorowanie Urzędu Miasta Częstochowy w 2014 roku tytułem „Samorządu Równych Szans” ,nadawanym przez Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego.

Zawsze bardzo ważne było dla mnie podejmowanie działań z zakresu partycypacji społecznej.Obecnie rozwijam i promuję ideę włączania mieszkanek i mieszkańców w procesy decyzyjne w moim mieście, kierując pracą Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych. Jestem współtwórczynią częstochowskiego modelu budżetu obywatelskiego oraz wielu rozwiązań, których celem jest dobra i skuteczna współpraca z mieszkankami i mieszkańcami.

Agata Wierny

Zadania

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans realizuje politykę Miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd. Pełnomocniczka zajmuje się również promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem zasad równego traktowania. Do jej obowiązków należy m.in. opracowywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Częstochowy oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania.

Pełny zakres zadań pełnomocniczki określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Częstochowy.

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl