Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1. Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Focha 71 a, 34 366 43 20
Od 2 stycznia 2014 r. Centrum jest prowadzone przez  Polskie Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Częstochowie.
Centrum jest placówką lokalną świadczącą usługi dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie, oraz innych osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniając integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi rehabilitacyjne i terapię.
W ramach Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi funkcjonuje:

Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, które zapewnia:
- gabinety rehabilitacji ruchowej z poczekalnią
- gabinet arteterapii
- mieszkania chronione
oraz
Dom Dziennego Pobytu który zapewnia opiekę i usługi zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej i fizycznej osobom z upośledzeniem umysłowym. W strukturze Domu działa Hostel, który zabezpiecza potrzeby podopiecznych. Mogą w nim przebywać osoby, nad którymi czasowo rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą sprawować opieki.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Lakowa 101, tel. 34 361 80 56
Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 28 września 1998 r. Jest ośrodkiem wsparcia, tzn. placówką pobytu dziennego, służącą pomocy osobie w jej środowisku, świadczącą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w uzasadnionych przypadkach - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
ŚDS świadczy specjalistyczne usługi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
- psychiatryczną opiekę zdrowotną i pielęgniarską
- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
- socjoterapię i psychoterapię
- poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin
- poradnictwo socjalne
- rehabilitację społeczną w tym terapię zajęciową (w pracowniach: plastyczno-technicznej, komputerowej, kulinarnej oraz ogródku przydomowym),
programu usamodzielnienia w mieszkaniu chronionym.

 

3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Częstochowie, ul. Olszowa 2, tel. 34 322 01 31
http://www.integracja.cze.pl , integracja5@op.pl
Warsztat prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja”, realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych możliwości. Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby niepełnosprawne, które w orzeczeniu wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, mają wskazania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.

 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Częstochowie, prowadzony prze Fundację Oczami Brata, u. Łukasińskiego 40

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnością, w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej. W wypadku posiadania wolnych miejsc Warsztat może również objąć opieką osoby z innymi dysfunkcjami. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Warsztat mieści się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego przy ul. Łukasińskiego 40 w Częstochowie (wejście od tyłu budynku szkoły). 

Dane kontaktowe: tel. 533-527-368, mail: biuro@oczamibrata.pl 

Fundacja Oczami Brata

Adres biura: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa
Tel. 533-454-694, 533-527-368, e-mail: biuro@oczamibrata.pl 

JUK

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl