Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
OŚRODKI WSPARCIA

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie ul. Lakowa 101 tel. 34 361-80-56

Świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników i działa przez 5 dni w tygodniu w godz. 8.00-16.00. Dom świadczy swoje usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie z miasta Częstochowy. Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania rehabilitacyjnego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania, jakości życia. Skierowanie do placówki wydaje na podstawie decyzji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

 

2) Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Focha 71a, tel. 34 366-43-20

Placówka zapewnia opiekę i usługi zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej i fizycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Działający w strukturze placówki Hostel zabezpiecza potrzeby podopiecznych w zakresie sprawowania całodobowej opieki. Mogą w nim przebywać osoby, nad którymi czasowo rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą sprawować opieki.
Centrum jest placówką lokalną świadczącą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniającą: terapię, rewalidację, usługi rehabilitacyjne, opiekę dzienną i całodobową.
W ramach Centrum funkcjonują:
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
- hostel,
- mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- mieszkanie chronione o charakterze adaptacyjnym dla osób z niepełnosprawnością  intelektualną
- gabinety rehabilitacyjne (fizykoterapia, kinezyterapia)
- Galeria Twórczości.

www.apel.czest.pl

 

3) Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzony przez Stowarzyszenie  "YAVA", Aleja Pokoju 14

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Choroba Alzheimera prowadzi Wielomodalny Program Terapeutyczny w skład którego wchodzi:

 • Leczenie medyczne zapewniające chorym porady lekarzy psychiatrów, leczenie farmakologiczne oraz zabiegi pielęgniarskie.
 • Program rehabilitacyjny dla chorych, czyli:

  - rehabilitacja medyczna,
  - terapia wspomnieniowa,
  - afiliacyjny  system komunikacji,
  - terapia środowiskowa i walidacyjna,
  - arteterapia,
  - sesje terapeutyczne indywidualne i grupowe relaksacja i rekreacja.

 • Psychoedukacyjny program dla opiekunów – spotkania grupowe  oraz indywidualne, sesje rodzinne, grupa wsparcia.

Szczegóły pod nr tel. 34 361 80 56

strona www: http://yava.czest.pl/projekty/osrodek-wsparcia-dla-osob-z-choroba-alzhaimera/

JUK

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl