Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
ORZECZNICTWO

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami);

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf


Wymagane wnioski:
- Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
- Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
- Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień


Miejsce załatwienia sprawy:
Aleja Niepodległości 20/22, parter, pokój 4, tel.: 34 366-04-64
Godziny pracy
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.00
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.00.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Zdrowia, e-mail: zd@czestochowa.um.gov.pl


Tryb odwoławczy:
Do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.


Informacja:
Wydane orzeczenia zawierają symbol przyczyny niepełnosprawności i tak oznaczenie cyfrowo literowe:
01-U – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O – choroby narządu wzroku
05-R – upośledzenie narządu ruchu
06-E – epilepsja
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
08-T – choroby układu pokarmowego
09-M – choroby układu moczowo-płciowego
10-N choroby neurologiczne
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl