Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
NAGRODA RÓWNOŚCI

W 2018 roku po raz pierwszy przyznana została Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej.

Postać Mieczysławy Biegańskiej towarzyszy od początku częstochowskim obchodom 100-lecia wywalczenia praw wyborczych przez kobiety. Ta wybitna częstochowianka wniosła wiele zasług zarówno na polu walki o równouprawnienie kobiet, jak i działalności wspierającej mieszkanki i mieszkańców Częstochowy.  

Osoby nominowane do tej nagrody wyróżniły się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w mieście.

Do Nagrody Równości w roku 2018 nominowani byli:

Anna Kaptacz - od 42 lat pracująca w ochronie zdrowia, pedagożka, nauczycielka akademicka, menagerka ochrony zdrowia, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Powołane przez nią Stowarzyszenie od ponad 25 lat świadczy wielodyscyplinarną i całościową opiekę nad pacjentami chorymi na przewlekłe i nieuleczalne choroby, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi w celu łagodzenia cierpień, leczenia bólu, wsparcia osób chorych oraz ich rodzin.Roman Kowalczyk - Prezes Stowarzyszenia "Daj mi czas". Od 2007 roku działa aktywnie na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością i upowszechniania wiedzy na temat autyzmu. Jeden z inicjatorów Olimpiady "Przełam Bariery". Od 7 lat organizuje w Częstochowie kampanię społeczną "Zapal się na niebiesko dla autyzmu" w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu.
Dr Edyta Widawska - Założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej

 

 

 

 

 

 

Dr Edyta Widawska - Założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, działającego od 2009 roku stowarzyszenia zajmującego się prawami człowieka,partycypacji społecznej, asystencji rodzin i mediacji społecznych. Adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, inicjatorka i organizatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego "Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie", specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora.

 

Na zdjęciu: dr Edyta Widawska - pierwsza laureatka Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej oraz Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans.

 

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w roku 2019

Nagroda ta przyznawana jest osobom fizycznym oraz podmiotom ekonomii społecznej działającym na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Ma ona promować, wspierać i zachęcać do dalszego działania na rzecz równości wszystkie osoby i organizacje pozarządowe, dzięki którym życie w Częstochowie staje się lepsze, łatwiejsze, otwarte dla wszystkich grup, mniejszości i wszelkich kategorii mieszkanek i mieszkańców.

Głosami mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz organizacji pozarządowych, nominowani do Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w 2019 r. zostali:

Anna Herman - założycielka i prezeska Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, aktywnie działająca na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów jako Liderka Budżetu Obywatelskiego oraz koordynatorka Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej, absolwentka Akademii Lidera, obecnie uczestniczka rocznego Programu Menedżerowie NGO PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w Warszawie. Aktywnie działa na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania, których celem jest wzmacnianie partycypacji społecznej wszystkich mieszkańców i mieszkanek Częstochowy.

Damian Koszczyk - społecznik, wolontariusz, fizjoterapeuta w Fundacji Oczami Brata i Fundacji Mozaika, inicjator Pomagam z Dejmianem. Organizator wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnością, ludzi potrzebujących oraz zwierząt. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2017 r. 

Fundacja Mozaika - prowadzi w Częstochowie dwie terapeutyczne szkoły i przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W placówkach tych edukacja jest dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci z dysfunkcjami, dzieci objęte są kompleksową terapią, a rodzice mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego.

Tęczowa Częstochowa - kolektyw działający na rzecz równości w Częstochowie. Jako grupa zorganizowali i zorganizowały I oraz II Marsz Równości w Częstochowie, przyczyniając się jednocześnie do walki z dyskryminacją mniejszości seksualnych, tożsamościowych czy narodowych. W trakcie marszu, a także na swojej stronie facebookowej promują szeroko pojętą równość. Bardzo często poruszają temat godnego traktowania m.in. osób z niepełnosprawnościami, nie pomijają także kwestii praw kobiet. Osoby związane z Tęczową Częstochową organizowały w naszym mieście Czarne Protesty oraz inne demonstracje prorównościowe.

Laureatką Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w 2019 r. została Anna Herman.

Na zdjęciu Anna Herman, laureatka Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w 2019 r.

Anna Herman - założycielka i prezeska Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, aktywnie działająca na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów jako Liderka Budżetu Obywatelskiego oraz koordynatorka Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej, absolwentka Akademii Lidera, obecnie uczestniczka rocznego Programu Menedżerowie NGO PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w Warszawie. Aktywnie działa na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania, których celem jest wzmacnianie partycypacji społecznej wszystkich mieszkańców i mieszkanek Częstochowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl