Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w latach 2006-2013

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych przyznawana jest corocznie osobom fizycznym oraz osobom prawnym. Nagroda przyznawana jest w formie statuetki autorstwa Mariusza Chrząstka - artysty rzeźbiarza i dyplomu.

Prezydent Miasta Częstochowy może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek organizacji pozarządowej, innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub osoby fizycznej.

Wnioski zawierają dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności społecznej oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas spotkania częstochowskich organizacji pozarządowych.

LAUREACI NAGRODY PREZYDENTA za działalność w organizacjach pozarządowych
w latach 2006-2013

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2006r.

1. Kazimierz SŁOBODZIAN - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE
2. Barbara ŁUKASIK - Polski Związek Niewidomych Delegatura w Częstochowie
3. Nina MODŁASIAK - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM
4.Lech TOTA - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Regionalny
w Częstochowie
5. Jerzy KOWALSKI - Częstochowski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
6. Anna KLISZEWSKA - Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy
w Częstochowie
7. Piotr NIENARTOWICZ - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Częstochowie
8. Teresa SIDORKIEWICZ - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy
w Częstochowie
9. Zofia CISZEK - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Częstochowie

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2007r.

1. Irena BINERT - Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza
2. Anna KWIATKOWSKA - Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej
3. Joanna BAR - Częstochowskie Stowarzyszenie REGION
4. Witold MACKIEWICZ - Bank Żywności w Częstochowie
5. Stefan POLIS - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Samson

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2008r.

Kategoria: „osoba fizyczna”
1. Paulina JESIONOWSKA -Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE
2. Alicja ŚWIĄTEK - Polskiego Związku Niewidomych, Delegatura w Częstochowie
3. Grzegorz NIENARTOWICZ - Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
4. Karol PLUTECKI - Regionalnego Izby Przemysłowo-Handlowej
5. Justyna WALENTA-MAZURKIEWICZ - Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych PRZYTULIA
6. Zbigniew JADCZAK - Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej
7. Paweł WIŚNIEWSKI - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Częstochowa

Kategoria: „osoba prawna”
1. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS, Grupa Powiatowa w Częstochowie
2. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
3.Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Częstochowie

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2009r.

W kategorii „osoba fizyczna”:
1. Arkadiusz Urbańczyk - prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Szesnastka
2. Elżbieta Markowska - prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Amazonki
3. Witold Famulski - Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
4. Elżbieta Pyrkosz - prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Hetman
5. Leokadia Chrząstek - współorganizatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
6. Sylwia Szczygłowska - dyrektor świetlicy środowiskowej Radosny Dom prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
7. Norbert Kępiński - prezes Banku Żywności w Częstochowie
8. Marian Głowacki - Prezes Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
9. Zygmunt Różański - Prezes Honorowy Częstochowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego KOLEJARZ-JURA
10. Stanisław Sączek - Współzałożyciel Wiodącego Ludowego Klubu Sportowego KMICIC
11. Artur Szymczyk - Prezes Klubu Sportowego RKS SKRA Częstochowa

W kategorii „osoba prawna”:
1. Fundacja Chrześcijańska Adullam
2. Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Częstochowie
3. Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne BETEL

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2010r.

W kategorii „osoba fizyczna”:
1. Andrzej Kukuła- Założyciel i wieloletni przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie
2. Jarosław Łubianka - Pełni społecznie funkcję członka Rady Nadzorczej Klubu Sportowego „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna
3. Cezary Gajda - Założyciel i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mustaf” Częstochowa
4. Barbara Gieroń- Prezes Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „Tacy Sami” i członek zarządu Banku Żywności
5. Maciej Żmudziński - Długoletni działacz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Prezes Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF „Hutnik” w Częstochowie
6. Seweryna Poniedziałek - Od 25 lat działaczka i wolontariuszka PCK w Częstochowie.
W PCK prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej
7. Zofia Gawrońska-Wieczorek - Działa w PTTK od 1979 roku

W kategorii „osoba prawna”:
1.Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
2.CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej
3.Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2011r.

W kategorii „osoba fizyczna”:
1.Janusz Danek - współtwórca i wieloletni Prezes Speedway Fan Club Częstochowa
2.Jerzy Raganiewicz – wieloletni działacz i Prezes Częstochowskiego Klubu Sportowego „Budowlani”
3.Paweł Bilski - koordynuje działalnością Młodzieżowego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape
4.Urszula Janiec - długoletnia wiceprezes oddziału okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie
5.dr Mieczysław Lejman - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie
6.hm. Adrian Staroniek - komendant Hufca ZHP w Częstochowie
7.Waldemar Borkowski - Klub Sportowy  „Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa”

W kategorii „osoba prawna”:
1.Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
2.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa
3.Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2012r.

W kategorii „osoba fizyczna”:
1.Rajmund Gruziewski - prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”
2.Zbigniew Matyszczak - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
3.Beata Mstowska - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie
4.Mateusz Nowak - założyciel i Prezes Rugby Club Częstochowa
5.ks. Dr hab. Norbert Pikuła - Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Częstochowie
6.Piotr Radoliński - Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej
7.Urszula Sprącel-Kudrzyn – kierownik  Centrum Integracji Społecznej

W kategorii „osoba prawna”:
1.Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
2.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
3.PPHU Mapol s.c.

Laureaci Nagrody Prezydenta w 2013r.

W kategorii „osoba fizyczna”:
1. Iwona Ciesielska
2. Janusz Kała
3. Dominik Kliszewski
4. Sebastian Myśliwiec
5. Tadeusz Szymanek
6. Artur Szymczyk

W kategorii „osoba prawna”:
1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada w Częstochowie
2. Fundacja Chrześcijańska„Adullam”
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie
4. Stowarzyszenie Wspierania działań Młodzieży „CZ-ART”

Podstawa prawna przyznawania  Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych:

Zarządzenie nr 1023/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania
http://bip.czestochowa.pl/ordinances/content/1011373 : Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz

Regulamin: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz  

Wniosek: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz

Zarządzenie nr 2269/14 Prezydenta  Miasta Częstochowy z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1023/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania
http://bip.czestochowa.pl/ordinances/content/1145756 : Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz

Zarządzenie nr 2272/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu posiedzenia oraz powołania komisji opiniującej kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych
w 2014 r.
http://bip.czestochowa.pl/ordinances/content/1145762 : Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz

Zarządzenie nr 420.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 04.08.2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

http://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1148945/zarzadzenie-nr-420-2015 : pobierz

Regulamin: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz

Wniosek: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl