Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
MIEJSKA RADA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Miejska Rada Rodziców Zastępczych jest organem przedstawicielskim rodziców zastępczych, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

Zadaniem Rady jest reprezentowanie i przekazywanie władzom samorządowym głosu rodziców zastępczych w zakresie potrzeb, problemów a także inicjatyw dot. rodzinnej pieczy zastępczej.

Cele działania Rady:

  • reprezentowanie rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
  • inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do doskonalenia współpracy pomiędzy Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a środowiskiem rodzinnej pieczy zastępczej, zarówno w zakresie merytorycznym jak i funkcjonalnym,
  • działanie na rzecz promocji rodzinnych form opieki zastępczej oraz budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wspieranie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w wypełnianiu ich obowiązków,

• pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców zastępczych na rzecz podnoszenia kompetencji wychowawczych.

Skład Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych:
Pani Joanna Ernst, Pani Agnieszka Łukomska, Pani Agata Matysiakiewicz, Pani Katarzyna Kaczmarzyk, Pan Zygmunt Żurawski.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl