Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi

Konkurs pn.: „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” zorganizowany przez Prezydenta Miasta Częstochowy miał celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi, pozwalając im na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym Miasta Częstochowy.

W roku 2014 odbyła się jego I edycja.
Do konkursu mogły przystąpić urzędy, placówki oświatowe i służby zdrowia, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo- usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki znajdujące się na terenie miasta Częstochowy.

Nagroda dla laureatów konkursu została przyznawana w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi w Częstochowie” w 5 kategoriach:

I kategoria - urzędy,
II kategoria - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
III kategoria - obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
IV kategoria - placówki oświatowe,
V kategoria – placówki służby zdrowia.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane w formie pisemnej, na podstawie wniosku (wniosek zamieszczony poniżej).

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:
- nazwę zgłaszanego miejsca,
- dokładny adres zgłaszanego miejsca,
- imię, nazwisko i telefon osoby do kontaktu,
- krótkie uzasadnienie, dlaczego zgłaszane miejsce można uznać za przyjazne rodzicom i dzieciom,
- czytelny podpis osoby zgłaszającej.

Wniosek do konkursu mógł zostać złożony przez podmiot bądź osobę fizyczną.

Regulamin konkursu „Miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi” wraz z wnioskiem został przyjęty Zarządzenim Nr 2322/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Podstawa prawna przyznawania certyfikatu w konkursie "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"

http://bip.czestochowa.pl/ordinances/content/1145948

Zarządzenie: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf
Regulamin: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf
Wniosek: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf


W związku z obchodzonym 21 listopada 2014 r. Dniem Pracownika Socjalnego, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie podczas, którego Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wręczył podziękowania za pracę i poświęcenie dyrektorom placówek pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, a także kierownikom placówek wsparcia dziennego, prezesom stowarzyszeń, fundacji i organizacji kościelnych, działających w sektorze pomocy społecznej.

"Wasza praca bezpośrednio dotyczy problemów lęku, cierpienia, czy poczucia krzywdy. To trudne, a zarazem szlachetne wyzwanie. Cieszę się, że mamy tak dobrze przygotowaną kadrę, która profesjonalnie służy potrzebującym" – gratulował wyróżnionym Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Jednym z punktów spotkania było rozstrzygnięcie dwóch miejskich konkursów, służących zaprezentowaniu placówek użyteczności publicznej, które są najlepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Miasta Częstochowy. Laureaci obu konkursów otrzymali Certyfikaty Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” oraz „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.

Laureaci konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w roku 2014:

http://cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/nagrody_prezydenta/1.jpg- w kategorii miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45

- w kategorii placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy przy Al. Armii Krajowej 68 A
oraz Miejskie Przedszkole Nr 16  przy ul. Starzyńskiego 9.

 

Laureaci konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w roku 2015:

- w kategorii miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki została Filia Nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego (ul. Norwida 17/21) oraz Sztuczne Lodowisko działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Boya-Żeleńskiego 6/8)

 

Laureaci konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w roku 2016:

- w kategorii: miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne

i biblioteki: Filia nr 3 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego przy ul. Ruckemanna

- w kategorii: obiekty handlowo-usługowe, restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele: Zajazd Jurajski P.H.U. „JURAPOL”przy ul. Wojska Polskiego

- w kategorii placówki służby zdrowia: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Interped” przy. ul. Wolności 46, prowadzona przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”

- w kategorii placówki oświatowe: Przedszkole Niepubliczne „Małe Bambino”.

 

Laureaci konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w roku 2017

- w kategorii II miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki - Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”

- w kategorii II miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki - Filia nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego

21 listopada 2017r..w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W jego trakcie wręczono również certyfikaty laureatom konkursów „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Podczas spotkania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podziękował częstochowskim pracownikom socjalnym za ich zaangażowanie w pracę z osobami potrzebującymi oraz wręczył im wyróżnienia. Dla wszystkich przybyłych wystąpili podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego PSZCZÓŁKI prowadzonej przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

- Wasza praca to nie tylko doraźna pomoc potrzebującym, ale też budowanie odpowiednich relacji, czy stałe motywowanie podopiecznych. To wymaga ogromnej empatii, cierpliwości i zaangażowania. Tego poświęcenia nie da się przecenić – mówił prezydent.

Spotkanie było również okazją do wręczenia Certyfikatów Prezydenta Miasta Częstochowy zwycięzcom konkursów „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” oraz „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. Konkursy służą promocji miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Częstochowy.

Laureaci konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w roku 2018:

  • Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego,

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Oddział Pediatryczny,

  • Lodziarnio-Kawiarnia „Caramelito"'

  • Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego, Filia nr 10 przy ul. Michałowskiego 20.
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl