Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ

MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ jest nagrodą przyznawaną przedsiębiorcom w uznaniu za wsparcie jakie oferują na rzecz działań z zakresu pomocy społecznej oraz funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
Nagroda tą pragniemy także wyróżnić przedsiębiorców oferujących bezinteresowna pomoc indywidualnym osobom, które potrzebują wsparcia.

http://cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/nagrody_prezydenta/Mecenas pomocy społecznej_min.jpg

Podstawa prawna przyznawania nagrody "Mecenas Pomocy Społecznej":

Zarządzenie nr 1698/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminów ich przyznawania
http://bip.czestochowa.pl/... :Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Zarządzenie nr 2339/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1698/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy
społecznej oraz przyjęcia regulaminów ich przyznawania
http://bip.czestochowa.pl/...  : Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 Regulamin: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf 

Wniosek: Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf


MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2013

W sali reprezentacyjnej  miejskiego Ratusza w dniu 16 grudnia 2013r. odbyło się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej. Uroczystość swoimi występami artystycznymi uświetnili podopieczni częstochowskich świetlic. Wystawiono jasełka. Mecenas Pomocy Społecznej – nagroda przyznawana przedsiębiorcom. Wyróżniona została firma ISD Huta Częstochowa

 

MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

Podczas uroczystości w Ratuszu Miejskim w dniu 18 grudnia 2014 została wręczona nagroda MECENASA POMOCY SPOŁECZNEJ
Tytuł Mecenasa Pomocy Społecznej  otrzymał Grzegorz Trylski:
od ponad 10 lat wspiera działalność organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, w sposób szczególny pomaga świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie „Pszczółki”, prowadzonej przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Dzięki okazanemu wsparciu i hojności darczyńcy udało się gruntownie wyremontować oraz wyposażyć świetlicę w specjalistyczny sprzęt niezbędny do pracy z podopiecznymi.

Wręczono również nominacje na członków Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych. Zostali nimi: Agata Matysiakiewicz, Agnieszka Łukomska, Ireneusz Zakrzewski, Iwona Zakrzewska, Zygmunt Żurawski.
W czasie spotkania podziękowano również za pracę członkom Miejskiej Rady Seniorów: Podziękowania odebrali: Ryszard Adamczyk, Wanda Kasprzak, Anna Kliszewska, Ryszard Kowalik, Elżbieta Kunicka, Andrzej Lewandowski, Ewa Pachura, Halina Pałka, Alicja Przyszło, Ryszard Raczek, Maciej Rudlicki, Jerzy Zając.

 

MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2015

Tytuł Mecenasa Pomocy Społecznej otrzymał Janusz Szopa, wieloletni nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Częstochowskiej w latach 1996-2002, autor książek o rekreacji ruchowej i jodze. Aktywny wolontariusz wspierający od lat pracą wychowawczą i socjoterapeutyczną Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, działające przy Straży Miejskiej. Stowarzyszenie  prowadzi świetlice socjoterapeutyczną przy ul. Krakowskiej, do której uczęszczają dzieci w większości ze Starego Miasta, bardzo często wymagające wsparcia i troski. Dzięki pomocy Janusza Szopy dzieci korzystają z zajęć dokształcających z matematyki oraz z zajęć rekreacyjno-sportowych. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i pomocy, stowarzyszenie organizuje od lat biwaki profilaktyczne w Olsztynie/ k. Częstochowy, w trakcie których odbywa się szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „Przystanek joga”. Zajęcia te przy bezinteresownym wsparciu Janusza Szopy realizowane są także dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Krakowskiej w ciągu całego roku szkolnego, nieprzerwanie już od 4 lat.

 

MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2016

Tytuł Mecenasa Pomocy Społecznej odebrał Paweł Konieczny – dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.

 

MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2017

Mecenasem Pomocy Społecznej za rok 2017 został Rotary Club Częstochowa. Nagrodę wręczył 11 grudnia 2017r.,w Ratuszu Miejskim, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Nominację do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy „Mecenas Pomocy Społecznej” w roku 2017 otrzymali Artur Hołubiczko, Elwira Pidzik, Katarzyna Bąk i Ewelina Wychowaniec oraz Rotary Club Częstochowa. Statuetkę "Mecenas Pomocy Społecznej” otrzymał  Rotary Club Częstochowa. Poniżej szczegóły:


Mecenas Pomocy Społecznej – ROTARY CLUB CZĘSTOCHOWA

Rotary Club Częstochowa od 20 lat działa na terenie miasta i regionu wspierając dziesiątki organizacji oraz instytucji i przeprowadzając szereg działań charytatywnych. Środki pozyskuje ze składek członkowskich, współpracy z innymi Klubami Rotary i przede wszystkim dzięki hojności osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez RC Częstochowa. Od wielu lat Rotary Club działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących w Częstochowie i regionie. Pomoc jest najczęściej adresowana do instytucji, które zajmują się opieką medyczną, pedagogiczną czy hospicyjną, to m.in. zakup: 4 aparatów do dializy (sztuczne nerki), zakup karetki pogotowia, specjalistycznej aparatury dla niewidomych dzieci, wyposażenie sali multimedialnej dla oddziału dziecięcego szpitala na Parkitce, zakup samochodów dla Hospicjum Ziemi Częstochowskiej. 
Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy odebrał Marek Wachelka - prezydent Rotary Club Częstochowa.

Uroczystość wręczenia nagród Laur i Mecenas Pomocy Społecznej uświetnił występ uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego nr 3 w Częstochowie, przygotowanych przez Panią Teresę Turek.

Oryginalne statuetki - "Anioły": Mecenas Pomocy Społecznej wykonane zostały w pracowni stolarskiej Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi wg projektu P. Anny Glińskiej - Kupczyk. 
 

MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018

18 grudnia w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy ,,Laur Pomocy Społecznej” i ,,Mecenas Pomocy Społecznej”.

„Mecenas Pomocy Społecznej” to nagroda przyznawana jest podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Nagrodę Mecenas Pomocy Społecznej odebrał Krzysztof Ledwoń - przedsiębiorca, od 1982 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany na największych europejskich imprezach branżowych. Wspiera idee ekonomii społecznej, propaguje przedsiębiorczość w Częstochowie. Od 2013 r. współpracuje z Fundacją Integracji Społecznej Feniks. Nagrodzony jako „Przedsiębiorca Wrażliwy Społecznie” za zaangażowanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz budowanie przyjaznego środowiska dla aktywacji społecznej oraz zawodowej osób mających trudności na rynku pracy, szczególnie za promowanie i duży wkład w działania Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że Manufaktura” oraz Centrum Integracji Społecznej Fundacji Feniks. Odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką za Zasługi Województwa Śląskiego, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za Szczególne Zasługi dla Żołnierzy Wojska Polskiego, Złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju, Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za zorganizowanie wystawy „Husaria broń wschodu”.

MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018 - FOTO

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl