Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
KOPERTA ŻYCIA

Projekt „Koperta życia” ma na celu zapewnienie osobom starszym oraz samotnym wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby medyczne.

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu, tak by służby wezwane w sytuacji zagrożenia życia nie traciły czasu na poszukiwania o nim informacji.W kopercie znajduje się Karta Informacyjna, która zwiera min. następujące informacje:                                           

 • dane właściciela karty,

 • telefon do najbliższych osób,

 • przechodzone choroby,

 • przyjmowane lekarstwa,

 • uczulenia, alergie,

 • dane lekarza prowadzącego i NZOZ-u.

W kopercie mogą (powinny) znajdować się wyniki ostatnich badań.

 

„Koperta życia” powinna być umieszczona w lodówce. Tam służby ratownicze będą szukały informacji o pacjencie. Informacje o znajdującej się w mieszkaniu „Kopercie życia” służby niosące pomoc uzyskują już przy drzwiach wejściowych. Od strony mieszkania należy umieścić naklejkę z napisem 'Koperta życia”, która znajduje się w pakiecie. Powyższa informacja jest znakiem dla służb medycznych, że istotne informacje o osobie są w miejscu gdzie jest podobny znaczek, w naszym przypadku magnes „Koperta życia”.

Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie.

Pakiet „Koperta życia” zawiera:

 • kartę informacyjną, którą należy wypełnić,

 • kopertę papierową,

 • kopertę foliową,

 • naklejkę „Kopera życia”,

 • magnes „Koperta życia”.                                                                                       

Wzór „Karty informacyjnej” był konsultowany z środowiskiem lekarzy (rozesłany drogą elektroniczną do częstochowskich przychodni oraz szpitali).

Informacja o realizacji projektu pn. „Koperta życia” rozesłana została do służb medycznych działających na terenie miasta.

Koperty życia można odbierać w:

 1. Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13

MN

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl