Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
KARTA CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Zarządzeniem nr 1487/13 z dnia 23 maja 2013 r. Prezydent Miasta Częstochowy przyjął projekt pn. „Częstochowa Seniorom”.

Założeniem projektu jest udostępnienie częstochowskim seniorom oferty zniżek, rabatów i promocji, celem zachęcenia ich do korzystania z wielu aktywnych form socjalizacji. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, którzy dzięki posiadaniu karty "Częstochowski Senior", będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez Partnerów Projektu.

W bazie Partnerów znajdują się min.:
- kawiarnie
- instytucje kultury
- obiekty sportowe i rekreacyjne
- klub fitness
- usługi medyczne, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne
- szkoły językowe
- biuro tłumaczeń
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne
- taxi
- ośrodki wypoczynkowe

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od organizatora ww. Kartę, którą legitymują się w punktach usługowych, które przystąpią do projektu.
Przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu, w ramach prowadzonej działalności świadczą uczestnikom programu usługi na preferencyjnych warunkach odpłatności.

Dla potrzeb Projektu uruchomiono stronę www.karty.czestochowa.pl

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Polityki Społecznej, ul. Śląska 11/13, pokój 401
Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie karty "Częstochowski Senior", stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''
oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''
Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i wiek osoby zainteresowanej przystąpieniem do Projektu,
- deklaracja o sposobie odbierania odpadów, tzw. „deklaracja śmieciowa”, a w przypadku jej braku przekazanie informacji o danych administratora lokalu mieszkalnego (dot. miejsca zamieszkania),
- roczna deklaracja rozliczeniowa dotycząca podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły (PIT).
 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl