Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Kampanie społeczne realizowane w Częstochowie na przestrzeni ostatnich lat

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Samorząd Miasta Częstochowy przystąpił kolejny raz do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampanijne konkursy i projekty realizowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dorośli – tak więc cała społeczność lokalna!

W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowano praktyczne zestawy materiałów dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz kolorowe gadżety. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m. in. poprzez indywidualne oraz grupowe zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Szczególną uwagę zwracamy na badania ankietowe „Młodzi i substancje psychoaktywne” 2015, które pod szyldem kampanii przeprowadzimy w częstochowskich szkołach. Badania mają na celu zweryfikowanie przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych, pomiar natężenia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz zbadanie skali dostępności tych substancji.

Kampania „Postaw na rodzinę”.

Miasto Gmina Częstochowa przystąpiło do ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”. Kampania jest sposobem, by pokazać mieszkańcom, że Samorząd wspiera rodziny. Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne. Kiedy więzi w rodzinie są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. To oczywista prawda, poparta wynikami szeregu badań naukowych. Z kampanią "Postaw na rodzinę!" proponujemy mieszkańcom pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas - rodziny. Treści proponowane w kampanii oparte są na rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strategii rozwijania umiejętności wychowawczych - jednej z najskuteczniejszych!

Jednym z głównych miejsc realizacji kampanii są szkoły, które w ramach swoich programów profilaktyki chętnie kreują w uczniach prorodzinne postawy. Kampania służy również pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Kampania "Powstrzymaj pijanego kierowcę".

Gmina Miasto Częstochowa przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, zainaugurowanej przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Ministerstwem Zdrowia i Komendą Główną Policji. Po wielu akcjach skierowanych do kierowców, przyszedł czas na działania informacyjno-edukacyjne skierowane do świadków sytuacji, w której ktoś prowadzi lub zamierza prowadzić samochód po alkoholu. Liczne badania pokazują, że kierowcom i całemu społeczeństwu brakuje świadomości na temat działania alkoholu. Istnieje przyzwolenie na jazdę w stanie nietrzeźwości. Sprawą kluczową jest edukacja i promowanie zachowań prowadzących do wyeliminowania nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Działania informacyjne są dodatkowo prowadzone przez stronę internetową www.powstrzymaj.pl. Zachęcam do zapoznania się z jej zawartością. Temat bezpieczeństwa na drogach jest ważny i potrzebny, a dzięki skutecznej profilaktyce wspólnie możemy przyczynić się do wyeliminowania pijanych kierowców z naszych dróg. 

Kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży i podawania alkoholu "Dorosły? Udowodnij!"

Głównym celem kampani jest ograniczenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim. Kampania powstała z myślą o młodych mieszkańcach Częstochowy, ich przyszłym dorosłym życiu, wolnym od alkoholu oraz podkreśleniu roli osób dorosłych w kształtowaniu odpowiednich postaw. W ramach kampanii organizowane są szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, udział dzieci i młodzieży w konkursach o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia, organizacja zajęć sportowych i ogólnorozwojowych, międzyszkolnych konkursów sprawnościowych.

DB,BPW

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl