Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Informator NGO

FUNDACJA OCZAMI BRATA

Fundacja została założona 16 stycznia 2014 roku i jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu Fundatora i Prezesa organizacji. Misją organizacji jest patrzenie na świat "oczami brata", "oczami osób z niepełnosprawnością". Fundacja prowadzi Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności, projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością, organizuje społeczność lokalną i promuje wolontariat, przeprowadza projekt DOWN-LOVE - warsztaty z uczniami szkół, studentami na temat niepełnosprawności, współrealizuje projekt „Biuro Aktywizacji Społecznej”, wdrażając model asystentury społecznej oraz razem z Miastem Częstochowa założyła Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”. Zespół Fundacji Oczami Brata tworzą osoby posiadające wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy socjalnej, poradnictwa i wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. Pracownicy Fundacji mają również bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością, również we współpracy z innych organizacjami, doświadczenie to udokumentowane jest wieloma zaświadczeniami i certyfikatami. W działania realizowane przez organizację angażuje się ponad 600 wolontariuszy. Fundacja współpracuje z przeszło 50 organizacjami i instytucjami!

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM " PODAJ DALEJ"

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej" działa nieprzerwanie od 2009 roku i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dodatkowo od 2017 roku jest też przedsiębiorstwem społecznym. Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością, ubogim, bezrobotnym, dzieciom, rodzinom, osobom samotnym oraz wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i innych osób potrzebujących, stwarzanie im warunków pracy i rozwoju osobistego, a także prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Ponadto celem Stowarzyszenia jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie ekologicznych działań i zachowań. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej"zajmuje się m. in.: - zbiórką plastikowych nakrętek, pod nazwą "Nakrętkowa Częstochowa" oraz "Nakrętkowe pomaganie" - pomocą materialną dla osób z niepełnosprawnością, poprzez finansowanie rehabilitacji bądź zakup specjalistycznego sprzętu - organizowaniem konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, takich jak "EKO-WYNALAZCY", "Olimpiada wiedzy o lesie" - reintegracją społeczną i zawodową poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - prowadzeniem "KLUBU BYSTRZAKA" dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzeniem biblioteki na Rakowie dla mieszkańców - prowadzeniem zajęć sportowych na mini-siłowni dla wszystkich zainteresowanych takim rodzajem sportu - prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji pelletu i przetwarzania plastiku

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl