Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla osób:
- w podeszłym wieku
- przewlekle somatycznie chorych
- przewlekle psychicznie chorych
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Procedura postępowania:
1. Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny Ośrodka w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej i materialno-bytowej osoby, co daje podstawę do stwierdzenia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
3. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (zstępni, wstępni) na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki-ustalenie wysokości opłaty za dom pomocy społecznej.
4. Zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności:
- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu
- małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową podpisaną z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 22, tel. 34 372 42 22.

Portal Polityki Społecznej PLIK wniosek do pobrania o umieszczenie w domu pomocy społecznej


Na terenie miasta Częstochowy działają następujące domy pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1. Dom Pomocy Społecznej  - dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Wesoła 14
tel. 34 361 88 94
dyrektor - S. Klara-Helena Nowak
e-mail: dpsalbertynki@czestochowa.opoka.org.pl
strona: http://www.dpsalbertynki.czestochowa.opoka.org.pl/dps.html


2. Dom Pomocy Społecznej – dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie 

ul. św. Jadwigi 84/86
tel. 34 3240882
e-mail: dps_albertyni@post.pl

3. Dom Pomocy Społecznej – dla przewlekle psychicznie chorych

ul. Kontkiewicza 2
tel. 34 3643810
e-mail: sekdps@poczta.onet.pl
strona: http://dps.czest.pl/

 

Ponadto na terenie województwa śląskiego istnieją jeszcze wiele domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod następującym linkiem http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placowki.html 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl