Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA LATA 2021-2025

Uchwała nr 638.XLVI.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025.

Plik Uchwała (281.71 KB)

 

1. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2020

Uchwała nr 901/L/2014 r Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

2. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2015-2017

  Uchwała  Nr 81/X/2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta częstochowy na lata 2015-2017.

https://bip.czestochowa.pl

Uchwała

 

3. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA NA LATA 2014-2020

Uchwała nr 902/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do uchwały nr 902/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020  

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

4. PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2014-2020 „CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Uchwała nr 920/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "Częstochowa osobomz niepełnosprawnością"

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do uchwały nr 920/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r.
„Częstochowa osobom z niepełnosprawnością” Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2020”

http://bip.czestochowa.pl/...
Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

5. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2011-2015

Uchwała nr 270/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 270/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r.
„Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2015”

http://bip.czestochowa.pl/...
Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

6. PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW NA LATA 2014-2020 „CZĘSTOCHOWA SENIOROM”

Uchwała nr 965/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”

http://bip.czestochowa.pl/...

 Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 965/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”

http://bip.czestochowa.pl/...

 Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

7. PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2013-2018


Uchwała nr 755/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r.w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”

http://bip.czestochowa.pl/...

 Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 755/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013r.
„Program Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018”

http://bip.czestochowa.pl/...

 Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

8. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2019


Załącznik do Uchwały Nr 16.II..2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2019

https://bip.czestochowa.pl/

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

9.  PROGRAM NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT” NA LATA 2016-2020.

Uchwała nr 256/XXII/2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu na Rzecz Dzieci i Młodzieży  "Profilaktyka poprzez sport na    lata 2016-2020”

https://bip.czestochowa.pl/

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf
 

10. PROGRAM OSŁONOWY NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH I ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY W LATACH 2014-2020.

Uchwała nr 850/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Osłonowego na Rzecz Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020”

http://bip.czestochowa.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr 850/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. Program Osłonowy na Rzecz Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością na terenie Miasta Częstochowy
w latach 2014 – 2020

http://bip.czestochowa.pl/...

 Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

11. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA NA LATA 2014-2018, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 882/XLIX/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku

http://bip.czestochowa.pl/

Portal Polityki Społecznej PLIK Program przeciwdziałania narkomanii 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl