Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Od 02 lutego 2021 roku uległ zmianie Regulamin funkcjonowania Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Istotne zmiany dotyczą świadczeń Centrum dla organizacji pozarządowych, jak udostępniania adresu Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jako adresu organizacji oraz udostępniania pomieszczeń (sal) do prowadzenia statutowej działalności organizacji.

Poniżej Regulamin wraz z załącznikami Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, będący załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 200.2015 z dnia 16.04.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ustalenia regulaminu jego działalności

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Zarządzenie 200_15.pdf

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_200_15.pdf - Regulamin

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_1a_do_regulaminu_200_15.pdf - Porozumienie o adres

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_1b_do_regulaminu_200_15.pdf - Porozumienie o adres

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_2_do_regulaminu_200_15.pdf - Upoważnienie do pobrania kluczy

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_3_do_regulaminu_200_15.pdf - Porozumienie o bezpłatne udostępnianie zasobów

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_4_do_regulaminu_200_15.pdf - Zapotrzebowanie na świadczenie Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie 728.2016 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania, rozliczania, monitoringu i kontroli dotacji z budżetu Gminy Miasta Częstochowy przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Zarządzenie 728_2016.pdf

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_zasady_728_2016.pdf Zasady przyznawania, rozliczania, monitoringu i kontroli dotacji

 

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal1_728_2016.pdf Karta oceny formalno-merytorycznej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal2_728_2016.pdf Oświadczenie członka Komisji konkursowej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal3_728_2016.pdf ZESTAWIENIE OFERT ZAOPINIOWANYCH PRZEZ CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal4_728_2016.pdf ZESTAWIENIE OFERT ZAOPINIOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal5_728_2016.pdf KARTA OCENY oferty tzw. Mały grant

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal6_728_2016.pdf Formularz do wniesienia uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal7_728_2016.pdf Wzór FORMULARZA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal8_728_2016.pdf KARTA OCENY formularza art. 12

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal9_728_2016.pdf Minimalny opis dokumentu potwierdzającego poniesienia wydatku z dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Częstochowa

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal10_728_2016.pdf Lista kontrolna przy dokonywaniu oceny sprawozdania z wykonania zadania publicznego

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal11_728_2016.pdf Plan kontroli i monitoringu zadań publicznych

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal12_728_2016.pdf Informacja o przeprowadzonych kontrolach i monitoringu realizacji zadań publicznych dotowanych z budżetu miasta Częstochowy

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal13_728_2016.pdf Zbiorcza informacja o przeprowadzonych w roku............. kontrolach i monitoringu realizacji zadań publicznych dotowanych z budżetu miasta Częstochowy

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal14_728_2016.pdf Podmiot realizuje zadania dofinansowane z budżetu Miasta Częstochowy pn. „(nazwa własna zadania)”

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal15_728_2016.pdf Lista obecności / lista odbioru nagród

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal16_728_2016.pdf KARTA SPRAWOZDAWCZA Z PRZEPROWADZONEGO MONITORINGU

UCHWAŁA NR 708/XXXVIII/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Uchwała-nr-708_XXXVII_2013.pdf

Zarządzenie nr. 2360/14 z dnia 04.11.2014 w sprawie Regulaminu trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Zarządzenie 2360_14.pdf

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_1_2360_14.pdf REGULAMIN

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_2_2360_14.pdf Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal1_zal_1_2360_14.pdf Karta oceny formalnej wniosku w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal1_zal_2_2360_14.pdf Oświadczenie woli na reprezentowanie grupy mieszkańców

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal2_zal_1_2360_14.pdf Karta ustaleń realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal2_zal_2_2360_14.pdf Lista mieszkańców popierających wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z upoważnieniem reprezentantów

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal3_zal_1_2360_14.pdf Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl