Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat

Zarządzenie nr 200.2015 z dnia 16.04.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ustalenia regulaminu jego działalności

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Zarządzenie 200_15.pdf

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_200_15.pdf - Regulamin

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_1a_do_regulaminu_200_15.pdf - Porozumienie o adres

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_1b_do_regulaminu_200_15.pdf - Porozumienie o adres

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_2_do_regulaminu_200_15.pdf - Upoważnienie do pobrania kluczy

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_3_do_regulaminu_200_15.pdf - Porozumienie o bezpłatne udostępnianie zasobów

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zał_4_do_regulaminu_200_15.pdf - Zapotrzebowanie na świadczenie Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie 728.2016 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania, rozliczania, monitoringu i kontroli dotacji z budżetu Gminy Miasta Częstochowy przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Zarządzenie 728_2016.pdf

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_zasady_728_2016.pdf Zasady przyznawania, rozliczania, monitoringu i kontroli dotacji

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal1_728_2016.pdf Karta oceny formalno-merytorycznej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal2_728_2016.pdf Oświadczenie członka Komisji konkursowej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal3_728_2016.pdf ZESTAWIENIE OFERT ZAOPINIOWANYCH PRZEZ CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal4_728_2016.pdf ZESTAWIENIE OFERT ZAOPINIOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal5_728_2016.pdf KARTA OCENY oferty tzw. Mały grant

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal6_728_2016.pdf Formularz do wniesienia uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal7_728_2016.pdf Wzór FORMULARZA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal8_728_2016.pdf KARTA OCENY formularza art. 12

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal9_728_2016.pdf Minimalny opis dokumentu potwierdzającego poniesienia wydatku z dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Częstochowa

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal10_728_2016.pdf Lista kontrolna przy dokonywaniu oceny sprawozdania z wykonania zadania publicznego

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal11_728_2016.pdf Plan kontroli i monitoringu zadań publicznych

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal12_728_2016.pdf Informacja o przeprowadzonych kontrolach i monitoringu realizacji zadań publicznych dotowanych z budżetu miasta Częstochowy

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal13_728_2016.pdf Zbiorcza informacja o przeprowadzonych w roku............. kontrolach i monitoringu realizacji zadań publicznych dotowanych z budżetu miasta Częstochowy

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal14_728_2016.pdf Podmiot realizuje zadania dofinansowane z budżetu Miasta Częstochowy pn. „(nazwa własna zadania)”

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal15_728_2016.pdf Lista obecności / lista odbioru nagród

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal16_728_2016.pdf KARTA SPRAWOZDAWCZA Z PRZEPROWADZONEGO MONITORINGU

UCHWAŁA NR 708/XXXVIII/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Uchwała-nr-708_XXXVII_2013.pdf

Zarządzenie nr. 2360/14 z dnia 04.11.2014 w sprawie Regulaminu trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif Zarządzenie 2360_14.pdf

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_1_2360_14.pdf REGULAMIN

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal_2_2360_14.pdf Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal1_zal_1_2360_14.pdf Karta oceny formalnej wniosku w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal1_zal_2_2360_14.pdf Oświadczenie woli na reprezentowanie grupy mieszkańców

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal2_zal_1_2360_14.pdf Karta ustaleń realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal2_zal_2_2360_14.pdf Lista mieszkańców popierających wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z upoważnieniem reprezentantów

http://www.cesin.info/projekty/pps/gfx/upload/ikony/pdf.gif zal3_zal_1_2360_14.pdf Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl