Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej
ul. Rejtana 7B

34 366 31 21 –  Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej
7 dni w tygodniu, przez cała dobę czynny jest numer telefonu, przy którym dyżurują osoby, które natychmiast pomogą w razie kryzysu.

Internetowa Poradnia Kryzysowa - pomoc@cztps.eu, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
 Napisz jeżeli:
   - doświadczasz przemocy, hejtu, nierównego traktowania, dyskryminacji lub jesteś świadkiem takiej sytuacji;
   - potrzebujesz informacji, gdzie możesz zwrócić się o pomoc;
   - przeżywasz kryzys i potrzebujesz porady, wsparcia.
Z Regulaminem Poradni można zapoznać się pod adresem: www.cztps.eu

Podstawowym celem działalności Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej jest udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia. 

Pomoc świadczona przez Centrum skierowana jest do mieszkańców miasta Częstochowy znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie , osób po próbach samobójczych i ich rodzin, osób przeżywających utratę kogoś bliskiego, osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą ) osób przeżywających trudności małżeńskie lub partnerskie, rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi, osób przeciążonych psychicznie, osób żyjących w stanie przewlekłego stresu, osób obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń doświadczonych klęską żywiołową lub katastrofą.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc w formie:

 • interwencji kryzysowej (ambulatoryjnej, środowiskowej, telefonicznej) poprzez udzielanie wsparcia oraz doraźnej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie
 • poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego
 • terapii indywidualnej
 • poradnictwa rodzinnego
 • mediacji rodzinnych
 • grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie
 • grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych
 • poradnictwa prawnego
 • zajęć psychoedukacyjnych
 • schronienia w hostelu do 3-miesięcy (udostępnianie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób całodobowego pobytu lub zapewnienie noclegu)

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej realizuje w ramach dotacji celowej program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem działań specjalistów Centrum Interwencji Kryzysowej jest:

 • zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji psychospołecznych
 • zapobieganie marginalizacji społecznej przez przywrócenie równowagi psychiczne i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej
 • zapewnienie schronienia ofiarom przemocy oraz innym osobom  znajdującym się w sytuacji kryzysowej wymagającym pomocy w formie czasowego pobytu poza dotychczasowym miejscem zamieszkania
 • stworzenie bezpiecznych warunków, w których możliwe staje się podjęcie przez klienta działań zmierzających do uregulowania swojej sytuacji i usamodzielnienia
 • współpraca z innymi podmiotami oraz instytucjami w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej klienta.
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl