Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
AKTY PRAWNE

1. Uchwała Sejmu RP z dn. 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475).

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

2. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1992 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm).

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2003r., Nr 100, poz. 927).

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

4. Ustawa z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 254 z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

5. Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228 poz. 2255).

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

6. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 192 poz. 1378, z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Z 1960 r. Nr 30, poz. 168).

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

Akty prawa miejscowego, w tym uchwała w sprawie przyjęcia Programu Działań  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014/2020 "Częstochowa Osobom z Niepełnosprawnością" oraz uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Problemów Społecznych 2014/2020 znajdują się w zakładce Dokumenty Strategiczne Miasta Częstochowy punkty 4 i 1.
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl