Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
AKTY PRAWNE

1.Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (jt.Dz. U. z 2017r. poz. 697 )

http://isap.sejm.gov.pl/...

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

2. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 489.).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Pilityki Społecznej z dnai 23 marca 2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majatkowego dłuznika alimentacyjnego ( Dz.U. z 2011 nr 73 poz.395)

4.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprwie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu, oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( Dz.U z 2015r. poz.2229)

5. Ustawa z dnia 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106 poz 622 z póżn.zm).

6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( j.t.Dz. U. z 2016r. poz. 162 z późn.zm).

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. ( Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)

9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'' ( Dz.U z 2016r. poz. 1860)

 

Akty prawa miejscowego, w tym uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Częstochowy oraz uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Problemów Społecznych 2014/2020 znajdują się w zakładce Dokumenty Strategiczne Miasta Częstochowy punkty 2 i 1.


 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl