Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051801493

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820350230

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593

4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000235

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

1. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Uchwała Nr 902/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 - https://bip.czestochowa.pl/artykul/33041/1140475/uchwala-nr-902-l-2014-rady-miasta-czestochowy-z-dnia-24-marca-2014-r-w-sprawie-przyjecia-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-w-miescie-czestochowa-na-lata-2014-2020

Uchwała nr 128.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 902/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 - https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1148728/uchwala-nr-128-xiii-2015

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020

Uchwała Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020” - https://bip.czestochowa.pl/artykul/33041/1140448/uchwala-nr-901-l-2014-rady-miasta-czestochowy-z-dnia-24-marca-2014-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-czestochowy-na-lata-2014-2020

Akty prawa miejscowego, w tym uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020
oraz uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Problemów Społecznych 2014/2020 znajdują się w zakładce Dokumenty Strategiczne Miasta Częstochowy punkty 1 i 3.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl