Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

4. Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020

 Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

Akty prawa miejscowego, w tym uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020
oraz uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Problemów Społecznych 2014/2020 znajdują się w zakładce Dokumenty Strategiczne Miasta Częstochowy punkty 1 i 3.

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl