Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Akty prawne

Akty prawne:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf


2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. 2014 poz. 1118)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

Portal Polityki Społecznej PLIK pobierz plik pdf

 

Akty prawa miejscowego, w tym uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego na Rzecz Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 oraz uchwała w sprawie przyjęca Strategii Rozwoju Problemów Społecznych 2014/2020 znajdują się w zakładce Dokumenty Strategiczne Miasta Częstochowy punkty 9 i 1.
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl