Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
KAMPANIA 16 DNI BEZ PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ROKU 2019

Działania, których celem jest przeciwdziałanie przemocy podejmowane są w Częstochowie przez cały rok, jednakże aby podkreślić rangę problemu i zwrócić na niego szczególną uwagę, nasze miasto dołączy do miejsc na całym świecie, gdzie będą odbywać się działania w ramach międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która rozpocznie się 25 listopada 2019 roku Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a zakończy się 10 grudnia 2019 roku Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Działania w ramach kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizacja

 

 

Poniedziałek,

25 listopada 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78, także telefonicznie: 34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

dyżur prawnika w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

spotkanie z mediatorem

 

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

Wtorek,

26 listopada 2019

12:00 - 14:00

debata "Kultura przeciw przemocy"

Urząd Miasta Częstochowy, sala sesyjna, ul. Śląska 11/13

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie: 

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową:

osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

spotkanie z konsultantem ds. przemocy

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

Środa,

27 listopada 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

dyżur prawnika w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

konsultacje pedagoga

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

Czwartek,

28 listopada 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

dyżur prawnika w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

punkt konsultacyjny

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

Piątek,

29 listopada 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

 

Sobota,

30 listopada 2019

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

Niedziela,

1 grudnia 2019

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

12:00

bezpłatny seans filmowy - "Gdy nadejdzie wojna" (2018, Chorwacja, Czechy, reż. Gebert).

 

Przed projekcją filmu odbędzie się prelekcja pn. "ABC praw człowieka", które poprowadzi dr hab. Edyta Widawska.

12:00 - 12:20 prelekcja "ABC praw człowieka"
12:20 - 13:35 seans filmowy
13:35 - 13:50 dyskusja

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

 

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

 

Poniedziałek,

2 grudnia 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

dyżur prawnika w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

 

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

17:00

"Prawa kobiet: przyczyny łamania i ich ochrona" - spotkanie z P. Aliną Kulą, emerytowaną kuratorką Sądu Okręgowego

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Wyczerpy-Aniołów

ul. Norwida 11/15

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA

 

spotkanie z mediatorem

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

 

Wtorek,

3 grudnia 2019

 

12:00 - 17:00

konferencja pn. "Przemoc to zło, z którym możesz wygrać"

Urząd Stanu Cywilnego, Sala Złota, I piętro, ul. Focha 19/21

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

spotkanie z konsultantem ds. przemoc

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

Środa,

4 grudnia 2019

12:00 - 14:30

 • konultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

konsultacje pedagoga

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

 

 

 

Czwartek,

5 grudnia 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

dyżur prawnika w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

 

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

punkt konsultacyjny

 

 

 

 

 

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

Piątek,

6 grudnia 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

16:00 - 19:00

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

Sobota,

7 grudnia 2019

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

Niedziela,

8 grudnia 2019

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

 

Poniedziałek,

9 grudnia 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

spotkanie z mediatorem

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

17:00

„KOBIETY KOBIETOM - wykład o przemocy i pomocy" poprowadzą

Dominika Miedzińska-Golczyk - psycholog oraz Magdalena Kowalska-Długosz - adwokat. Akcję wesprą dwie fotografki (Gosia Sliwowska i Patrycja Skoczylas) i wizażystki (Izabela Gorzelak i Marta Kowalik) oraz darczyńcy, którzy ufundowali upominki dla uczestniczek.

Obowiązują zapisy pod nr tel: 605 285 995.

kawiarnia "Niebo w mieście", ul. Mirowska  4

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej

 

 

Wtorek,

10 grudnia 2019

12:00 - 14:30

 • konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dla ofiar przemocy, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc
 • udzielanie informacji dot. procedury "Niebieskie Karty"

siedziba Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

7:00 - 15:00

konsultacje dla osób doświadczających przemocy, pomoc psychologiczna

ul. Sikorskiego 78,

także telefonicznie:

34 366 48 00

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

zapisy drogą mailową: osl.staremiasto@gmail.com

dyżur mediatorki

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Stare Miasto, ul. Krakowska 34

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 

spotkanie z konsultantem

ds. przemocy

ul. Sułkowskiego 9

Stowarzyszenie "DLA RODZINY"

 

 

KAMPANIA 16 DNI BEZ PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ROKU 2018

Częstochowa po raz kolejny włącza się w międzynarodową kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. W naszym mieście jest wiele osób, instytucji i stowarzyszeń działających na co dzień na rzecz przeciwdziałania przemocy i wsparcia osób jej doświadczających. W program Kampanii włączyły się : Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Częstochowie, Ośrodek Kultury Filmowej "Iluzja", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawdź jakie działania będą prowadzone w Częstochowie w ramach kolejnej edycji międzynarodowej kampanii 16 Dni  Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która rozpocznie się 25 listopada, a zakończy się 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Działania w ramach kampanii 16 dni bez przemocy ze względu na płeć

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Miejsce

Organizacja

Niedziela,
25 listopada

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Poniedziałek,
26 listopada

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

16.00-19.00

Bezpłatna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

Wtorek, 27 listopada

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

12.00-14.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

 10.00-13.00

 

Konsultacje  dot. problemów przemocy w rodzinie i procedury „Niebieska Karta”  adresowane do mieszkańców miasta

 

Siedziba

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. POW  2 

pokój nr 1

nr tel. 34 372 42 02

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Środa, 28 listopada

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

7.30-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób doznających przemocy.

Mecenas Piotr Fik

Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 pokój 23

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

10.00-13.00

 

Konsultacje  dot. problemów przemocy w rodzinie i procedury „Niebieska Karta”  adresowane do mieszkańców miasta

 

 

Siedziba

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. POW  2 

pokój nr 1

nr tel. 34 372 42 02

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Czwartek, 29 listopada

 

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

10.00-13.00

 

Konsultacje  dot. problemów przemocy w rodzinie i procedury „Niebieska Karta”  adresowane do mieszkańców miasta

 

 

Siedziba

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. POW  2 

pokój nr 1

nr tel. 34 372 42 02

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

16.00-19.00

Bezpłatna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

 

18.30-20.00

Prawa człowieka w filmie – bezpłatne seanse w OKF „Iluzja”.

Filmy w ramach Festiwalu Filmowego Watch Docs. Prawa człowieka w filmie.

„Mężczyzna, który naprawia kobiety. Gniew Hipokratesa”

 

Film o tegorocznym laureacie Pokojowej Nagrody Nobla lekarzu Denisie Mukwege.

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans.

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”

 

Piątek, 30 listopada

 

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą oraz Rzecznikiem Praw Dziecka TPD

Osoba do kontaktu: Rzecznik Praw Dziecka TPD Małgorzata Wójcik tel. 505 764 693

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

10.00-13.00

 

Konsultacje  dot. problemów przemocy w rodzinie i procedury „Niebieska Karta”  adresowane do mieszkańców miasta

 

 

Siedziba

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. POW  2 

pokój nr 1

nr tel. 34 372 42 02

Zespół Interdyscyplinarny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Sobota 1 grudnia

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Niedziela 2 grudnia

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Poniedziałek 3 grudnia

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

16.00-19.00

Bezpłatna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

18.00-20.00

Prawa człowieka w filmie – bezpłatny seanse w OKF „Iluzja”.

Dyskusja oraz film w ramach Festiwalu Filmowego "Watch Docs. Prawa człowieka w filmie.

„Za kratami nie nosimy burek „

 2012 Szwecja reżyser: Nima Sarvestani

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans.

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”

 

Wtorek 4 grudnia

 

 

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

12.00-14.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

Godzina 17.00

Spotkanie informacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych na temat przemocy w rodzinie i form pomocy udzielanych na terenie miasta Częstochowy

 

Miejsce spotkania:

Stowarzyszenie Abstynenckie „PÓŁNOC”, ul. Czecha 21 

 

Zespół Interdyscyplinarny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Środa 5 grudnia

 

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

Godzina 17.00

 

Spotkanie informacyjne dot.  przemocy w rodzinie i form pomocy udzielanych na terenie miasta Częstochowy

 

Miejsce:

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora

ul. Staszica 10

 

Zespół Interdyscyplinarny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Czwartek 6 grudnia

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą rodzin

 

 

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

16.00-19.00

Bezpłatna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

Piątek 7 grudnia

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą oraz Rzecznikiem Praw Dziecka TPD

Osoba do kontaktu: Rzecznik Praw Dziecka TPD Małgorzata Wójcik tel. 505 764 693

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

Sobota 8 grudnia

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

 

 

 

 

 

Niedziela 9 grudnia

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Poniedziałek 10 grudnia

 

7.00-15.00

Pomoc psychologiczna, konsultacje dla osób doświadczających przemocy.

Tel. 34 366 48 00

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

10.00-13.00

Konkurs o prawach człowieka dla młodzieży

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka

dla uczniów szkół średnich pod hasłem

„Cenię swoje prawa”

Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans.

16.00-19.00

Bezpłatna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej i osób z problemami uzależnień

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa,

tel. 34/ 361 39 96, sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

 

8.00-20.00

Konsultacje psychologiczne dla nieletnich

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Za zgodą opiekuna prawnego osoby nieletniej.

Tel. kontaktowy: 34 366 31 21

Ul. Rejtana 7B

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

10.00-12.00

Konsultacje z psychoterapeutą

i terapeutą rodzin

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej w Kiedrzynie ul. Ludowa 95

biuro@tpdoo.org

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 tel. 34/3244750

 

 

Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl