LP.

organizacja


adres


nr telefonu


adres e-mailowy


adres strony www


godziny urzędowania

1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Częstochowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2


34 372-42-00


mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.bip.czestochowa.pl

7:30 – 15:30

7:30-16:00 - (wtorek)

7:30-15:00 - (piątek)

2

Ośrodek Pomocy Osobom

z Problemami Alkoholowymi

w Częstochowie

ul. Sikorskiego 78


34 361-39-96


opopa@opopa.pl

www.opopa.czestochowa.big-gov.pl


7:00 do 15:00

7:00 do 18:00 - (wtorek)

3

Komenda Miejska Policji w Częstochowie


ul. Popiełuszki 5

34 369-12-44


komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl


www.bip.czestochowa.kmp.policja.gov.pl4

Straż Miejska w Częstochowie


ul. Krakowska 80 bl. 3


34 368-31-92


smiejska@czestochowa.um.gov.pl


www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl


7:30 – 15:30

7:30-16:00 - (wtorek)

7:30-15:00 - (piątek)

5

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Częstochowie


ul. Ogrodowa 66


34 368-15-20


statystyka@otua.pl


www.otua.pl


8:00 – 20:00 -

(poniedziałek - piątek)

6

Centrum Terapii w Częstochowie


ul. Barlickiego 2


34 367-50-37


imichalska68@o2.pl


www.centrumterapii.czest.pl


8:00 – 20:00 -

(poniedziałek - piątek)

7

Sąd Rejonowy w Częstochowie,

V Wydział Rodzinny i Nieletnich


ul. Żwirki i Wigury 9/11


34 377-99-63


5rodzinny@czestochowa.sr.gov.pl


www.czestochowa.sr.gov.pl/v-rodzinny


7:30 – 15:30 -

(poniedziałek - piątek)

8

Sąd Rejonowy w Częstochowie,

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich


ul. Żwirki i Wigury 9/11


34 377-99-75


6rodzinny@czestochowa.sr.gov.pl


www.czestochowa.sr.gov.pl/vi-rodzinny


7:30 – 15:30 -

(poniedziałek - piątek)

9

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2


34 372-42-12


Brak adresu

Brak adresu

7:30 – 15:30

7:30-16:00 - (wtorek)

7:30-15:00 - (piątek)

10

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie


Aleja Wolności 14


34 324-34-43

dkaron@czestochowa.um.gov.pl


http://www.czestochowa.pl/page/75,miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html


7:30 – 15:30

7:30-16:00 - (wtorek)

7:30-15:00 - (piątek)