Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zdobądź Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 

Posiadanie znaku wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

 

Kto może poddać się certyfikacji?

Działające na terenie województwa śląskiego:

 1. centra integracji społecznej (CIS),
 2. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 3. spółdzielnie socjalne,
 4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 6. fundacje,
 7. stowarzyszenia,
 8. inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 9. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 10. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy),

o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

 

Co należy zrobić, aby wystąpić o nadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”?

 

 1. Zapoznać się z Zasadami przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.
 2. Wypełnić wniosek o certyfikację, do którego należy załączyć:
  • Ankietę Podmiotu Ekonomii Społecznej,
  • Aktualny wyciąg z właściwego rejestru,
  • Bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy lub – w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy – wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności.
 3. Złożyć w formie papierowej dokumenty wymienione w pkt. 2 do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o nadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” w województwie śląskim są dostępne na stronie: http://es.rops-katowice.pl/zakup-prospoleczny-teraz-rowniez-w-wojewodztwie-slaskim/

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod ww. adresem oraz telefonicznie 32-730-68-83 lub 32-730-68-87 lub poprzez kontakt mailowy: des@rops-katowice.pl.

 

Informacje o znaku w Polsce można znaleźć pod adresem: http://www.zakupprospoleczny.pl/


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl