Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs „Częstochowski Aktywny Senior”

Do 27 września przyjmujemy wnioski do Konkursu „Częstochowski Aktywny Senior”, który jest organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy oraz Centrum Wolontariatu dla Seniorów z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

 

Celem Konkursu jest nagradzanie inicjatyw lub przedsięwzięć, podmiotów ekonomii społecznej, klubów seniora oraz seniorów i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy. Konkurs ma promować wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Częstochowie.

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych, które wyrażają wolę nominacji kandydatów w następujących kategoriach:

  1. Senior - osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,

  2. Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+ ,która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej,

  3. Klub seniora – klub seniora, który wyróżnia duża aktywność względem swoich członków oraz społeczności lokalnej poza wsparciem własnych członków - zgłoszenie dotyczy klubu nie osoby fizycznej,

  4. Projekt /inicjatywa dla seniorów – podmiot ekonomii społecznej, instytucja publiczna, inicjatywa nieformalna, która w danym roku prowadziła lub prowadzi projekt skierowany do seniorów z miasta Częstochowy,

  5. Oddany seniorom – osoba fizyczna poza kategorią wiekową 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością i wsparciem społeczności senioralnej miasta Częstochowa – wyróżnienie przyznawane przez Miejską Radę Seniorów w Częstochowie.

Zgłoszenia do Konkursu może złożyć każdy jako osoba fizyczna, podmiot ekonomii społecznej czy też instytucja publiczna. Nie można nominować swojej kandydatury.

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, które można dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych to 27 września 2017 r.

 

Plik Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ogłoszenia Konkursu Częstochowski Aktywny Senior  (25.5 KB)

Plik  Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Częstochowski Aktywny Senior (20 KB)

Plik  Regulamin Konkursu Częstochowski Aktywny Senior (37 KB)


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl