Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Edukacja przez relację – empatia, a „niebieski wieloryb”

20 września 2017 r. w godzinach 10 – 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 odbędzie się  Konferencja szkoleniowa  pt. „Edukacja przez relację –  empatia, a „niebieski wieloryb”.

Wydział Polityki Społecznej, Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizując konferencję, ma na celu stworzyć okazję do przyjrzenia się komunikacji w edukacji, po to, by móc wybrać słowa, które uskrzydlą relacje między nauczycielami, wychowawcami i uczniami, oraz sprawią, że wspólna praca nabierze pozytywnej mocy.


Porozumienie bez Przemocy to model komunikacji zaproponowany przez amerykańskiego psychologa klinicznego – Marshalla B. Rosenberga. Rosenberg potwierdził swoją długoletnią praktyką, że każdy człowiek dąży do spełnienia swoich potrzeb, które są uniwersalne, wspólne dla wszystkich.
Kto z nas nie potrzebuje szacunku, miłości, bezpieczeństwa, czy akceptacji?
To, co może nas różnić, to sposób na ich realizację. I tu otwierają się drzwi na budowanie świadomej komunikacji. Słowa mogą wspierać, przybliżać, motywować lub utrudniać, oddalać i budować wzajemną niechęć. Od nas zależy, którą ścieżkę wybierzemy.
Rosenberg zaproponował model komunikacji, który nazwał językiem serca, językiem empatii lub językiem żyrafy. Dlaczego żyrafy? Ponieważ ma ona największe serce ze wszystkich ssaków oraz, jako górująca wzrostem nad innymi zwierzętami, jest chodzącym okazem spokoju i dystansu do świata.
Porozumienie bez Przemocy jest zapomnianym językiem ludzkości - mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii.
 „To co powiesz może zmienić świat” autor tych słów Marshall B. Rosenberg – amerykański psycholog, kliniczny. uwzględnił w swym modelu 4 etapy wspierające porozumienie się.
Pierwszy to obserwacja, koncentracja na faktach, na tym co tu i teraz. Drugi to uczucia – to co przeżywamy i odczuwamy. Trzeci krok to potrzeby, czyli nasze wewnętrzne imperatywy, sprawcy podejmowanych przez nas działań. I wreszcie krok czwarty – prośby, które w swym założeniu powinny również uwzględniać potrzeby naszego rozmówcy.

Należy podkreślić, że proponowanie zasad „Porozumienia bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści - to założenia projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”, który wiosną rozpoczął się w Częstochowie. Jednym z jego elementów jest szkolenie 60 mediatorów rówieśniczych, którzy mają działać na terenie swoich szkół rozwiązując konflikty i promując język dialogu.
O stosowaniu z powodzeniem języka empatii w swoim  życiu osobistym i zawodowym  oraz innych zagadnieniach opowie wykładowca Pani Małgorzata Źółtaszek - trenerka komunikacji, coach i autorka książek dla dzieci. Pani Małgorzata Żółtaszek prowadzi szkolenia w zakresie budowania relacji opartych na partnerstwie i dialogu m.in. dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, uczniów oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Zachęcamy do skorzystania z przedstawionej propozycji. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej tel. (34)37-07-612


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl