Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs na organizację wizyt studyjnych w obiektach turystycznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza organizacje pozarządowe  do zaangażowania w obszarze turystyki - organizacja wizyt studyjnych.  Do rozdysponowania środki publiczne w wysokości 500 tys. zł. Termin składania wniosków do 25 sierpnia br.

Zadanie obejmuje organizację wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego opisanych w wydanym przez MSiT w 2016 r. „Katalogu dobrych praktyk projektów PPP w obszarze turystyki” lub obiektach nie objętych tym zestawieniem, pod warunkiem, że rozpoczęto fazę eksploatacji (z regualminu).

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział  zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in.ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji,wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż dwa lata.

W programie wizyty studyjnej, powinny znaleźć się: prezentacja obiektu, warsztaty z udziałem jednostki samorządu terytorialnego i partnera prywatnego, nocleg, wyżywienie oraz transfer.  

Termin realizacji zadania od 1 września do 31 grudnia 2017 roku. 

Oferty należy złożyć do 25 sierpnia 2017 roku w formie druku do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MSiT 

 

Plik  Regulamin konkursu


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl