Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy

W związku z upływającą kadencją obecnej Powiatowej Rady Zatrudnienia, Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza organizacje pozarządowe zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy do przesyłania zgłoszeń swoich kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na okres kadencji 2016-2020.

W związku z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) członków rad rynku pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje wskazane branżowo w ww. ustawie.

Informuję, że zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

  1. imię i nazwisko zgłaszanego kandydata,

  2. opis kariery zawodowej zgłoszonego kandydata,

  3. informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenie kandydata w zakresie rynku pracy,

  4. oświadczenie organizacji pozarządowej o zajmowaniu się statutowo problematyką rynku pracy (dotyczy tylko NGO).

Nadmieniam, że zgłoszenia niespełniające ww. kryteriów lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zapraszam do składania zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

 

Plik Oświadczenie

Plik Zgłoszenie


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl