Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych

W RPO WSL 2014-2020 przewidziano szczególne wsparcie dla gmin, miast
i powiatów z zakresu pomocy społecznej o ogólnej wartości 360 mln zł, w tym dla niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, dzieci i młodzieży. Wnioski należy składać do 27 lipca 2017r.

Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych mieszkańców, w tym: dzieci i młodzieży, niepełnych lub wielodzietnych rodzin z problemami wychowawczymi, dotkniętych przemocą lub uzależnieniami, pozostających bez pracy i środków do życia, ubogich pracujących, a także osób z niepełnosprawnościami czy bezdomnych. Dodatkowo środki unijne można przeznaczyć na powstanie Klubów i Centrów Integracji Społecznej, które pozwalają podwyższyć kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć umiejętności społeczne niezbędne w skutecznym powrocie na rynek pracy.

Na dofinansowanie mogą również liczyć przedsięwzięcia obejmujące rozwój Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, które w szczególny sposób wspierają mieszkańców z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Wszystkie niezbędne informacje związane z możliwością pozyskania dofinansowania znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl . Wnioski można składać do 27 lipca 2017 r. do godziny 12.00.

Zachęcamy do konsultacji i indywidualnych spotkań z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy pomogą we wszystkich kwestiach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 77 40 457.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl