Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowski parasol pieczy zastępczej

W maju br. ruszyły formy wsparcia w ramach projektu „Częstochowski parasol pieczy zastępczej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Beneficjentami projektu są dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia roli rodziców zastępczych lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą.  

Kandydaci/kandydatki do pełnienia roli rodzica zastępczego uczestniczą w warsztacie Szkoła dla rodziców oraz w grupach wsparcia, są także pod stałą opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  W Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” uczestnicy projektu mają udzielaną pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Osoby przygotowujące się do usamodzielniania mogą uzyskać wsparcie moderatorów, którzy mają za zadanie wskazać im możliwość dalszego rozwoju oraz pomóc w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych. Pakiet wsparcia animacyjnego w ramach projektu ma pomóc w zintegrowaniu członków rodziny zastępczej. Ta forma wsparcia stwarza możliwość „nauczenia się siebie” w warunkach poza domowych, spędzania wolnego czasu.

Dzieci, przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z rodzicami i rodzeństwem w ramach projektu wybrały się już do kina i teatru. W miesiącach wakacyjnych zostaną im zapewnione bilety na basen. Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” realizowany będzie w mieście do końca 2018 roku.

źródło:www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl