Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowa wspiera i promuje rodzicielstwo zastępcze

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się XI Konferencja „Moje Serce Dało Ci Dom”. W najbliższy piątek, 2 czerwca, podczas przejażdżki zabytkowym tramwajem do tworzenia rodzin zastępczych będą zachęcać pracownicy MOPS i Stowarzyszenia ,,Dla Rodziny”.  

30 maja, w ramach Częstochowskich Dni Rodziny, w sali sesyjnej Urzędu Miasta konferencję zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Stowarzyszenia ,,Dla Rodziny”. Spotkanie było okazją, aby merytorycznie podyskutować o pieczy zastępczej, ale także, aby nagrodzić rodziców zastępczych. Tradycyjnie pięcioro z nich otrzymało statuetki – Anioły Rodzicielstwa Zastępczego. Uczestnicy zgodnie przyznawali, że konferencja to sposób, aby uhonorować wszystkich rodziców zastępczych i podziękować im za ich codzienne starania. To dzięki nim dzieci, które z różnych względów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, mają zapewnione wsparcie, ciepło i miłość, są bezwarunkowo akceptowane, ich potrzeba przynależności i bliskości jest zaspokojona.

Życzenia rodzicom zastępczym złożył zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak. Podkreślił ich ogromną rolę w wychowaniu i kształtowaniu młodych ludzi. Z kolei dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk zwróciła uwagę na to, jak wielkiej odpowiedzialności, wiedzy, cierpliwości i miłości wymaga opieka nad dziećmi obarczonymi często bagażem trudnych życiowych doświadczeń.

Rozstrzygnięto także konkurs dla dzieci i młodzieży „Masz serce, otwórz do niego drzwi”, organizowany przez MOPS w ramach projektu „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”,  współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie tworzyli prace plastyczne i literackie wokół tematu pieczy zastępczej i rodziny. W wyborze najlepszych pomogli częstochowscy artyści – plastyczka i autorka memów Marta Frej oraz poeta Marcin Zegadło. Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie http://www.mops.czestochowa.pl

Już w najbliższy piątek, 2 czerwca, o godz. 13.00, odbędzie się kolejne wydarzenie służące promocji pieczy zastępczej w naszym mieście – przejażdżka zabytkowym Tramwajem Rodzicielstwa Zastępczego  4N1 (eNką). Organizuje ją MOPS przy wsparciu MPK oraz Częstochowskiego Klubu Komunikacji Miejskiej. W trakcie przejażdżki pracownicy MOPS i Stowarzyszenia ,,Dla Rodziny” będą promować ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęcać częstochowian do tworzenia takich rodzin.

Tramwaj wyruszy z zajezdni przy al. Niepodległości do pętli na osiedlu Północ, a później pojedzie na Raków.  Aby skorzystać z przejażdżki nie potrzeba biletu – jak mówią organizatorzy: ,,wstęp za okazaniem uśmiechu.” Jednym z pasażerów będzie także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Obecnie jest w Częstochowie 279 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa 389 dzieci. Funkcjonuje 11 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodzinne domy dziecka. Częstochowski MOPS wciąż poszukuje kandydatów chcących tworzyć kolejne rodziny zastępcze. Poniżej garść niezbędnych informacji i dane kontaktowe.

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA?
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej   nałogów, problemów z przemocą –  nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania. W takim przypadku w wyniku postanowienia sądu dziecko powinno trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki.

CO ZAMIAST RODZINY ZASTĘPCZEJ?
Dziecko może trafić do pieczy instytucjonalnej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej potocznie nazywanej domem dziecka. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb.

DLACZEGO ROLA RODZINY ZASTĘPCZEJ JEST TAK WAŻNA?
Żadna, nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych – a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji.

W rodzinie zastępczej dziecko może wychowywać się w naturalnych warunkach, otoczone miłością, rodzinnym ciepłem i troską. Rodzina zastępcza zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej, młody człowiek może zaspokoić potrzebę przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. Pobyt w rodzinie zastępczej znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własną szczęśliwą i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.

WAŻNE!
Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione  i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne. Są różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka, a chcą w ten sposób realizować się życiowo, mają potrzebę ofiarowania miłości i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.). Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji  dziecka. Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.


UWAGA! POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE!
Dzieci pozbawione opieki i wychowania przez rodziców czekają na szczęśliwy i bezpieczny dom!
Może szukamy właśnie ciebie?
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą stworzyć ludzie, którzy zdecydują się wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami (dziecko może, ale nie musi być spokrewnione czy spowinowacone).
Rodzicem zastępczym może być zarówno osoba pozostająca w związku małżeńskim jak i samotna.
Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła i które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które podejmą wyzwanie.
Rodzicom zastępczym oferowane jest pełne wsparcie - pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna, pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansowa na utrzymanie dziecka.

Kontakt dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19
http://www.mops.czestochowa.pl

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa
tel. 502 985 101c
http://www.dlarodziny.com

źródło: www.czestochowa.plPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl