Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Dofinansowanie sportowych imprez mistrzowskich - konkurs rządowy

Minister Sportu i Turystyki ogłosił III konkurs na dofinansowanie zadań promocji sportu poprzez organizację imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017  w kategorii seniorów i młodzieżowców. Nazwa konkursu: "Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce". Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów i młodzieżowców, organizowanych na terenie Polski. Oferty należy składać do 21 czerwca 2017

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii MSiT lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
w terminie do 21 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki : Konkurs


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl