Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Program "Pajacyk" - dofinansowanie posiłków dla potrzebujących dzieci

Polska Akcja Humanitarna prowadzi drugi nabór do programu "Pajacyk", w ramach którego można starać się o dofinansowanie posiłków dla potrzebujących dzieci na cały rok szkolny. Wnioski są przyjmowane od 3 maja do 10 lipca.

"Pajacyk" to program dożywiania dzieci prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. "Pajacyk" wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Obecnie prowadzony jest nabór do programu dla szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic środowiskowych w roku szkolnym 2017/2018.

Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny. Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie żywienia podczas wakacji letnich.

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn. Przy typowaniu podopiecznych do Programu nie obowiązują sztywne kryteria takie jak np. kryterium dochodowe stosowane przez ośrodki pomocy społecznej. Liczy się realna potrzeba. Osoba typująca podopiecznych do Programu musi wykazać się dużą wrażliwością i zmysłem obserwacji, a także umiejętnością analizy zachowań podopiecznych i rozwagą. Posiadanie kuchni przez placówkę nie jest wymagane. Szkoła lub świetlica mogą korzystać z usług cateringowych. Szkoła czy świetlica mogą wnioskować o każdy rodzaj posiłku, jednak preferowany jest posiłek ciepły, zdrowy i urozmaicony. W przypadku niejasności należy kontaktować się z koordynatorką programu dożywiania w Polsce Magdaleną Szymczak

PAH prowadzi dwa nabory do programu "Pajacyk": nabór, w ramach którego można starać się o dofinansowanie posiłków na cały rok szkolny (przyjmowanie wniosków od 3 maja do 10 lipca). Wniosek w wersji papierowej bądź wysłany on-line. W przypadku przesłania wersji papierowej liczy się data stempla pocztowego. Nabór – w ramach którego można się starać o dofinansowanie posiłków podczas wakacji letnich.
W przypadku elektronicznego składania wniosków liczy się data wypełnienia formularza on-line.

Wniosek należy przesłać do biura PAH w Toruniu na adres:

Polska Akcja Humanitarna

Biuro w Toruniu

Ul. Wita Stwosza 2

87-100 Toruń

Tel.: 56 65 21 368

źródło: www.pajacyk.pl

Koordynatorka programu dożywiania w Polsce:
Magdalena Szymczak
Biuro PAH w Toruniu
Telefon: (56) 652 13 68
email:
magdalena.szymczak@pah.org.pl
pajacyk@pah.org.pl

Organizator:
Polska Akcja Humanitarna
al. Solidarności 78A, 00-145 WarszawaPozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl