Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Wolontariat szkolny - organizacje ngo mogą uzyskać dotacje do 20 tys.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wolontariat szkolny”. Oferty należy składać do 25 maja 2016 r. Celem konkursu jest wspieranie realizacji organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów promujących wolontariat w szkołach, przy udziale pracy woluntarystycznej uczniów.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 20 000 zł. - oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny
w wysokości minimum 5% całkowitej wartości zadania.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Celami szczegółowymi Konkursu są:
a) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w wolontariat szkolny
b) uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne
c) angażowanie uczniów w pracę woluntarystyczną
d) nawiązywanie współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami w dziedzinie wolontariatu
e) aktywizowanie organizacji pozarządowych do współpracy ze szkołami.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 25 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl