Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Strefa empatii - mediacje rówieśnicze, porozumienia bez przemocy

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „dla Rodziny”, będzie partnerem Urzędu Miasta Częstochowy w realizacji projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”, propagującego zasady „porozumienia bez przemocy” i edukację w zakresie polubownego rozwiązywania sporów  oraz przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści. Jednym z elementów projektu będzie szkolenie 60 mediatorów rówieśniczych, którzy mają działać na terenie swoich szkół rozwiązując konflikty i promując język dialogu.

- Projekt ma na celu uświadomienie i przeszkolenie, zarówno młodych ludzi, jak i  nauczycieli oraz rodziców, w jaki sposób się komunikować i jak działać, żeby w razie konfliktu unikać stosowania przemocy w jakiejkolwiek  formie  – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.  - Liczymy na to , że jeżeli będziemy w ten sposób zapobiegać, to jest szansa, że nie będzie w naszym mieście dochodzić do takich sytuacji, o których zdarza nam się słyszeć.

W ostatnim czasie w całej Polsce coraz częściej dochodzi do różnego rodzaju aktów przemocy, których tłem jest mowa nienawiści. Przemoc dotyczy ludzi w każdym wieku a jej postać może być bardzo różna i może występować w różnych miejscach.

- Mowa nienawiści to łamanie praw człowieka. Nienawiść zaczyna się od słów, czyli to, jak się z sobą komunikujemy, może stać się przyczynkiem do agresywnych zachowań – uważa Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans i inicjatorka projektu. Jej zdaniem hejtowi i mowie nienawiści, tak mocno obecnej np. w internecie, można się przeciwstawić.  - Chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, że kiedy pojawia się konflikt istnieją inne rozwiązania niż siłowe czy przemocowe, nauczyć ich reagowania na mowę nienawiści oraz zachęcić do walki z uprzedzeniami i stereotypami.

Przeciwdziałanie aktom przemocy będących pochodną szeroko pojętej nietolerancji nie jest zadaniem łatwym – jest to proces długofalowy, który - żeby okazał się skuteczny – należy, zdaniem realizatorów projektu, rozpocząć na jak najwcześniejszym etapie edukacji.

- Ważne jest kształtowanie postaw moralnych, systemu wartości, uświadomienie odpowiedzialności za swoje zachowanie, nauka umiejętności pokonywania konfliktów w drodze mediacji – wylicza Mariola Pawłowska-Rak – mediatorka, reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „dla Rodziny”, które będzie partnerem Urzędu Miasta Częstochowy w realizacji projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”.

W ramach projektu, który jest próbą przywracania podupadającej ostatnio kultury dialogu, przewidziano spotkania informacyjne i szkolenia dla młodzieży (ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych), rodziców oraz pedagogów.

Zostanie wyszkolonych m.in. 60 mediatorów rówieśniczych, którzy będą działali na terenie swoich szkół propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty. Dla mediatorów zostaną zorganizowane superwizje, będzie też opracowany specjalny podręcznik, służący im pomocą w pierwszych krokach mediacyjnych. Zaplanowano też – na zakończenie programu edukacji - organizację konferencji poświęconej mediacji oraz ogłoszenie konkursu pod hasłem „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.  

Autorzy projektu zakładają, że różnymi działaniami w ramach projektu, który potrwa do grudnia 2017 r.,  zostanie objętych ponad 500 częstochowian.

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl