Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs "Ciemna strona uzależnień"

Celem konkursu jest: poszerzanie wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze); ukazanie negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych z punktu widzenia zdrowotnego i społecznego; propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia i uświadamianie o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego trybu życia człowieka.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Częstochowy - Wydział Polityki Społecznej oraz współorganizatorów: Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy.

PRACE KONKURSOWE W I KATEGORII KONKURSU ORAZ PROCEDURA OCENY
1. Fotografia zgłoszona do Konkursu musi spełnić następujące warunki:
1) może być wykonana w dowolnej technice,
2) może być kolorowa lub czarno-biała,
3) w formie papierowej o wymiarach 297x420 cm (format A3),
4) w formie cyfrowej: plik JPG o minimalnej rozdzielczości 2400x3200 pikseli, umożliwiających
powielanie nadesłanych prac – nagrane na płytę CD,
5) nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii,
6) zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa, w szczególności dotyczy to treści powszechnie
uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
2. Zgłoszoną pracę Komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne:
1) zgodność fotografii z tematem konkursu,
2) wartość merytoryczna, jasność przekazu,
3) jakość fotografii i estetyka wykonania,
4) wartość artystyczna, oryginalność wykonania fotografii, pomysłowość.
3. Komisja odrzuci pracę w przypadku stwierdzenia, że praca nie spełnia kryteriów formalnych określonych
w §4 i §6 ust 1 niniejszego Regulaminu.
4. Członek Komisji ocenia każde kryterium merytoryczne w skali od 0 do 5 punktów.
5. Ostateczne wyniki Konkursu ustalone zostaną po zsumowaniu wszystkich punktów przyznanych przez
członków Komisji.

Porządek przebiegania konkursu oraz zasady znajdują się w poniższych załącznikach.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl