Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Będą nowe spółdzielnie socjalne.

Częstochowscy radni podjęli 6 uchwał intencyjnych powołujących spółdzielnie socjalne. Mają zajmować się różnego rodzaju usługami, m.in. remontowymi, transportowymi, krawieckimi, fryzjerskimi, kosmetycznymi, opieką nad dziećmi, a nawet sprzedażą zdrowej żywności.

Radni podjęli też decyzję o wystąpieniu  z członkowstwa w Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że BUS”.

Spółdzielnie socjalne są instrumentem polityki społecznej, stwarzającym szczególne możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Założycielem spółdzielni, zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych  mogą być osoby fizyczne rekrutujące się z grup zagrożonych wykluczeniem (m.in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) lub osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne).

Osoby fizyczne zakładające spółdzielnię socjalną muszą mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych.  Członkami spółdzielni mogą zostać również osoby nie należące do grup zagrożonych wykluczeniem, o ile ich liczba nie będzie większa niż 50% ogólnej liczby założycieli.

W Częstochowie wszystkie spółdzielnie tworzone mają być w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Ich utworzenie nie generuje kosztów po stronie Miasta ani obowiązku ich utrzymania. Spółdzielnie tworzone będą ze środków zewnętrznych.

Zadaniem spółdzielni socjalnej jest prowadzenie  wspólnego przedsiębiorstwa opartego na pracy członków, którzy tym samym zdobywają lub odbudowują umiejętności  uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności i pełnienia ról społecznych. Z czasem członkowie nabywają zdolność do samodzielnego odnalezienia się na rynku pracy.

Utworzenie spółdzielni socjalnej ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby bezrobotnych w Częstochowie z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (to m.in. niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni), które ułatwi im wejście lub powrót na rynek pracy.

Spółdzielnia socjalna jest uzupełnieniem dla funkcjonujących już struktur pomocy społecznej; to element polityki miasta w zakresie rozwoju ekonomii społecznej pozwalający na kontynuację zatrudnienia po zakończonym uczestnictwie  działającym Centrach Integracji Społecznej. To kolejne działania Miasta, którego celem jest stworzenie stabilnych miejsc pracy, a za ich pośrednictwem możliwość pełnego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

Przed zarejestrowaniem spółdzielni socjalnej (przed uzyskaniem wpisu do KRS) jej członkowie muszą podjąć decyzję o finansowaniu rozpoczęcia działalności (środki na niezbędny sprzęt, adaptację lokalu, maszyny), bo dofinansowanie  jest przeznaczone dla nowo powstających podmiotów.

O przyznanie środków na utworzenie spółdzielni założyciele mogą ubiegać się m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mogą też starać o fundusze unijne.  

Radni podczas Sesji, która odbyła się 31 marca podjęli 6 uchwał intencyjnych powołujących spółdzielnie socjalne: „Jasne, że dom i wnętrze”, „Jasne, że niania”, „Jasne, że manufaktura”, „Jasne, że alternatywa 21”, „Jasne, że zmiana”, „Jasne, że eko”.

Działalnością spółdzielni Jasne, że dom i wnętrze”  byłyby usługi renowacji mebli, budowlano-remontowe oraz transportowe. Założycielami spółdzielni ma być Gmina Miasto Częstochowa i Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, a jej członkami podopieczni Fundacji z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym na stanowiskach pracowników budowlanych, kierowców.

Członkowie spółdzielni Jasne, że niania” zajmowaliby się opieką na dziećmi w wielu od 3 do 6 lat, m.in. w klubiku „Mama ma wolne”, prowadziliby także szkolenia wraz z certyfikacją „Profesjonalna niania”. Jej założycielami  mają być Gmina Miasto Częstochowa i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”.

Z kolei członkowie spółdzielni Jasne, że manufaktura” - z wykształceniem i doświadczeniem szwalniczym - mają zajmować się usługami krawieckimi. Założycielami spółdzielni mają być Gmina Miasto Częstochowa oraz Fundacja Integracji Społecznej FENIKS. Spółdzielnia miałaby swoją siedzibę przy ul. Legionów 21, w budynku w którym również działa Centrum Integracji Społecznej. Działalność spółdzielni dla uczestników CIS będzie praktycznym przykładem podjęcia własnej inicjatywy.

Celem spółdzielni socjalnej Jasne, że alternatywa 21”, której założycielem miałaby być Gmina Miasto Częstochowa i Fundacja Oczami Brata będzie m.in. realizacja usług poligraficznych i uruchomienie kawiarni.

 „Jasne, że zmiana”  to nazwa spółdzielni socjalnej, która miałaby się zajmować mobilnymi usługami fryzjersko-kosmetycznymi oraz odpłatnymi usługami opiekuńczymi dla osób, które przekroczyły kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.Jejzałożycielami będą Gmina Miasto Częstochowa oraz częstochowski Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Spółdzielnia socjalna„Jasne, że eko” ma zajmować się m.in.produkcją i sprzedażą zdrowej żywności. Jej założycielami ma być Gmina Miasto Częstochowa i Fundacja Chrześcijańska „Adullam”. Docelowo działalność ma być prowadzona na wydzierżawionym terenie.

 

Radni podjęli też decyzję o wystąpieniu z członkowstwa w spółdzielni socjalnej „Jasne, że BUS”. To działanie zaplanowane już w momencie utworzenia spółdzielni w 2013 roku -  Miasto miało przestać być jej członkiem, wtedy kiedy ta będzie w stanie samodzielnie funkcjonować.

 „Jasne, że BUS” realizuje usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu Częstochowy. Obecnie zatrudnia 11 osób (dotychczas bezrobotnych), kupiła 4 busy dostosowane do osób niepełnosprawnych i poszerzyła znacznie zakres świadczonych usług transportowych.

źródło:www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl