Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Nagroda za klauzule społeczne

Częstochowa zajęła pierwsze miejsce w konkursie zarządu województwa śląskiego ,,Klauzule społeczne na start”. Konkurs służył wyróżnieniu trzech podmiotów z województwa śląskiego, które w najwyższym stopniu stosują klauzule społeczne w procedurze zamówień publicznych. Wprowadzenie klauzul przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych, głównie poprzez promowanie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, skuteczne i efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz umożliwienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Konkurs promował liczbę umów z podmiotami ekonomii społecznej, zawartych od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2015 r.

Stosowanie klauzul społecznych daje możliwość zatrudnienia przy realizacji zamówienia zarówno osoby niepełnosprawnej, jak też bezrobotnej, czy bezdomnej, a także młodocianej, czy uzależnionej (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego) oraz osoby zwalnianej z zakładu karnego, mającej trudności w integracji ze środowiskiem i innej zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W Częstochowie klauzule społeczne w procedurze zamówień publicznych realizowane są przez Wydział Polityki Społecznej czerwca 2011, kiedy prezydent zobowiązał wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne miasta do ich stosowania.

W roku 2015 Wydział Polityki Społecznej wydał 197 opinii w przedmiocie klauzul społecznych, w tym:
− 55 o zastosowanie klauzul społecznych,
− 1 o zastosowanie (usługi) przy zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością,
− 141 o odstąpienie od stosowania klauzul społecznych.
W wyniku wydanych opinii zatrudniono 153 osób.

 

źrodło:www.czestochowa.pl

 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl