Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Gratulacje dla naszych organizacji - zwycięzców rządowego konkursu FIO

Projekty dwóch częstochowskich organizacji pozarządowych wygrały w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 , priorytet 3:  Aktywni obywatele. "Fundacja Formy" oraz "Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej" otrzymały dofinansowanie do swoich projektów w kwocie ok. 100 tys na każdy projekt.

Fundacja Formy: zadanie "Podkarpacka Szkoła Dialogu II", kwota dofinansowania 99.993,00 zł
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej : zadanie "Jasne, że razem II", kwota dofinansowania 
98, 250,00 zł

W konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 3 i 4. Dofinansowano 168 projektów. Kwota dotacji wyniosła ponad 12 mln zł. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 przyczynią się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Celem dofinansowanych projektów jest przede wszystkim  zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej, wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, a także wspieranie w tworzeniu partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4 posłużą wzmocnieniu potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne podmiotów III sektora.  Celem jest wspieranie działań mających charakter systemowy i zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich.

W ramach priorytetu 3 Aktywni obywatele, do dofinansowania przeznaczonych zostało 127 podmiotów. Na ich wsparcie przekazana zostanie kwota w wysokości 9 006 429,34 zł. W ramach priorytetu 4  Silne organizacje pozarządowe, wsparcie otrzyma 41 podmiotów. Na dofinansowanie przeznaczono kwotę 3 102 867,12 zł. W naborze do Priorytetu 3 i 4 prawidłowo złożono 1165 ofert (886 ofert w Priorytecie 3 i 279 ofert w Priorytecie 4).

W konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogą brać udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl