Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej

Trwa rekrutacja do projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej", realizowanego przez Gminę Miasto Częstochowa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT. 

Nabór uczestników/uczestniczek adresowany jest do:
1) dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy lub pochodzących z interwencji z rodzin biologicznych, a także funkcjonujących w rodzinach zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka;
2) kandydatów/ek do pełnienia roli rodzica zastępczego lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
3) osób z rodzin dysfunkcyjnych,
4) osób usamodzielnianych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 17.03.2017 do momentu ogłoszenia informacji o zamknięciu naboru.

W wyniku wdrożenia założeń projektowych nastąpi wzmocnienie procesu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie lokalnym, zwiększenie oferty w zakresie usług wsparcia rodziny jako działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, wzrost liczy osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz przyspieszenie usamodzielniania wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

Wymagane dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w siedzibie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny: ul. Jasnogórska 34, 42-202 Częstochowa.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod linkiem: http://fe.czestochowa.pl/page/5452,rekrutacja.html

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl