Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Powstało Częstochowskie Centrum Świadczeń

Od kwietnia rozpoczyna działalność Częstochowskie Centrum Świadczeń. Jednostka przejmuje część zadań związanych ze świadczeniami finansowymi, które dotychczas realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, czy karty dużej rodziny.

Częstochowskie Centrum Świadczeń zostało utworzone jako jednostka budżetowa uchwałą Rady Miasta Częstochowy z 22 września 2016 r.

Centrum to odpowiedź na stały wzrost liczby różnych form pomocy dla mieszkańców, co zrodziło potrzebę usprawnień w świadczeniu usług socjalnych i świadczeń społecznych. Częstochowskie Centrum Świadczeń ma służyć stworzeniu spójnego, szczelnego i sprawnego systemu przyznawania świadczeń.

- Od pewnego czasu MOPS realizował coraz więcej zadań niekoniecznie identyfikowanych bezpośrednio z pomocą społeczną, tak jak program 500+, becikowe, czy Karta Dużej Rodziny, gdyż nie mieliśmy jednostki wyspecjalizowanej w obsłudze takiego szerszego wachlarza świadczeń –mówi Adrian Staroniek naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. – Chcieliśmy też oddzielić pracę socjalną od przyznawania i wypłaty świadczeń oraz doprowadzić do sytuacji, w której konkretny pracownik będzie obsługiwał wszystkie świadczenia danego mieszkańca.

Centrum z założenia ma być instytucją „finansową”, w której mieszkaniec będzie mógł w jednym „okienku” otrzymać wszystko to, co dostaje od gminy lub za jej pośrednictwem: świadczenia, zasiłki, wszelkiego rodzaju dodatki. Dzięki Centrum mieszkańcy korzystający ze świadczeń powinni być szybciej i sprawniej obsługiwani.

Dyrektorem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, w wyniku konkursu, została Lidia Czuma-Imiołczyk. Jednostka przejmuje od MOPS zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, czy karty dużej rodziny. Do CCŚ przechodzi 70 dotychczasowych pracowników MOPS.

Wszystkie sprawy realizowane dotychczas przez MOPS, także te rozpoczęte i w trakcie procedowania, będą kontynuowane od 1 kwietnia przez CCŚ. A więc decyzje zostaną wydane już przez nową jednostkę. Sprawy będą załatwiane w tych samych budynkach, w których wcześniej działał MOPS. Interesanci nie będą musieli dopełniać żadnych dodatkowych formalności w związku z tą zmianą.

W pierwszym etapie wdrażania Centrum będzie działało w dwóch lokalizacjach, przy alei Niepodległości 20/22 i ul. Nowowiejskiego 26. Docelowo stworzone zostaną w ramach CCŚ dwa dodatkowe punkty obsługi mieszkańców.

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 - 16.00
piątek 7.30 – 15.00

Na początek dwie lokalizacje:
- Aleja Niepodległości 20/22, tel.: (34) 363-02-07
- ul. Nowowiejskiego 26, tel.: (34) 368-32-12

W każdej siedzibie będzie można załatwić wszystkie sprawy związane ze świadczeniami. Znika dotychczasowy podział, który zakładał realizację konkretnego świadczenia tylko pod jednym adresem.

W celu sprawnego załatwiania spraw, zastosowano pewnego rodzaju rejonizację:

Częstochowskie Centrum Świadczeń

aleja Niepodległości 20/22

ul. Nowowiejskiego 26

Obsługa dzielnic:

Obsługa dzielnic:

Mirów

Ostatni Grosz

Raków

Stare Miasto

Trzech Wieszczów

Wyczerpy-Aniołów

Zawodzie

Błeszno

Dźbów

Gnaszyn-Kawodrza

Grabówka

Kiedrzyn

Lisiniec

Parkitka

Podjasnogórska

Północ

Stradom

Śródmieście

Tysiąclecie

Wrzosowiak

Co załatwimy w Częstochowskim Centrum Świadczeń:
1.    realizacja następujących świadczeń:
•    świadczenie wychowawcze („500+”),
•    świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
•    świadczenie rodzicielskie,
•    jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
•    zasiłek dla opiekuna,
•    specjalny zasiłek opiekuńczy,
•    świadczenie pielęgnacyjne,
•    zasiłek pielęgnacyjny,
•    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
•    zasiłek rodzinny,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu nauki poza miejsce zamieszkania,
•    Karta Dużej Rodziny,
•    dodatek mieszkaniowy,
•    dodatek energetyczny;
2.   prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Zespół ds. Windykacji i Obsługi Dłużników (aleja Niepodległości 20/22).

Kontakt do CCŚ:
ADRES DO KORESPONDENCJI:
al. Niepodległości 20/22
tel. (34) 363-02-07
sekretariat@ccs.czestochowa.pl

Na zdjęciu od lewej: Bożena Szecówka (z-ca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM), Małgorzata Mruszczyk (dyrektor MOPS), Adrian Staroniek (naczelnik Wydziału Polityki Społecznej) oraz Lidia Czuma-Imiołczyk (dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń). 

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl