Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Gratulacje dla częstochowskich organizacji - zwycięzców rządowego konkursu ASOS

Na stronach www. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały opublikowane wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017. W edycji 2017 złożono aż 1,6 tys.ofert, z tego 362 oferty otrzymały rządowe wsparcie finasowe na swoje zadania, w tym również 6 częstochowskich organizacji:

W priorytecie I Programu ASOS pn: "Edukacja osób starszych":
Fundacja Czyn Katolicki na zadanie: "Klub częstochowskiego seniora", kwota dofinansowania 142.690 zł
W priorytecie II Programu ASOS pn: "Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową":
Rzymsko-Katolicka parafia p.w.św. Melchiora Grodzieckiego na zadanie "Razem możemy więcej", kwota dotacji zadania: 54.418 zł
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "Dla Rodziny"  na zadanie "Chcemy być razem", kwota dotacji zadania: 49.041 zł
W piorytecie III Programu ASOS pn: " Partycypacja społeczna osób starszych":
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej na zadanie " Senior w eterze", kwota dotacji zadania: 170.256 zł
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire na zadanie "Częstochowskie Biuro Interwencji Senioralnej" kwota dotacji zadania: 158.750 zł
W priorytecie IV Programu ASOS pn: "Usługi społeczne dla osób starszych"
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na zadanie "Centrum usług dla osób starszych", kwota dotacji zadania: 145.500zł

Wszystkim ww. organizacjom, których zadania zostały bardzo wysoko ocenione w rządowym konkursie ASOS i otrzymały dofinansowanie na realizację tych zadań - serdecznie gratulujemy. 


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl