Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Konkurs "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym Miasta Częstochowy.

Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem
„Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością” w 5 kategoriach:

    I kategoria - urzędy,
    II kategoria - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
    III kategoria - obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
    IV kategoria - placówki oświatowe,
    V kategoria - placówki służby zdrowia.

Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta Częstochowy.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się na podstawie wniosku umieszczonego TUTAJ

Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, -PUAP.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 21 listopada 2016 r. o godz. 14.00 na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu "MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

Wniosek do konkursu "MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl