Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Doceniamy społeczne zaangażowanie osób i organizacji pozarządowych

Cieszy nas bardzo, że tak dużo wpłynęło wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych. Pod obrady komisji przedstawiającej Prezydentowi propozycje laureatów wpłynęło 36 wniosków o przyznanie nagrody, wśród nich kandydatury 18 osób i 10 organizacji pozarządowych. Są też kandydatury, na które wpłynęło kilka wniosków nominacyjnych od różnych wnioskodawców.

Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych minął 31 sierpnia 2016 r.

Dziękujemy wszystkim osobom, organizacjom i innym podmiotom, które prowadzą działalność pożytku publicznego o wolę uhonorowania osób i organizacji społecznie zaangażowanych. 

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogły organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. parafie, organizacje kościelne) oraz osoby fizyczne.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Częstochowy po zapoznaniu się z opinią komisji rozpatrującej wnioski, złożonej z: przedstawicieli Prezydenta Miasta, Radnego Miasta Częstochowy.

Nagrodą, Prezydent Miasta honoruje corocznie osoby fizyczne, działające w organizacjach pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nagroda przyznawana jest w formie statuetki i dyplomu.

Wręczenie nagród nastąpi dnia 28 września 2016 r. podczas Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Częstochowskiej.


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl