Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Teraz Lepsza Praca

Ulgi promujące odpowiedzialnych społecznie pracodawców, powołanie rzecznika wspierającego pracowników, przyznawanie certyfikatów „Lepsza Praca” – to elementy programu Fair Play, który wpisuje się w szerszy cykl miejskich działań pod hasłem „Teraz Lepsza Praca”. Start programu ogłosił 20 marca prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

- Stworzenie nowych miejsc pracy było naszym priorytetem. Zrobiliśmy wiele w tym kierunku, walcząc o specjalne strefy ekonomiczne, przygotowując tereny inwestycyjne, budując system ulg dla przedsiębiorców, tworząc klimat dla rozwoju biznesu w naszym mieście – mówi prezydent Częstochowy. - Wiele firm doceniło to i zainwestowało właśnie u nas. Dziś chcemy dla częstochowian czegoś więcej. Dlatego nasze starania dotyczą obecnie nie tylko liczby nowych miejsc pracy, ale równieżich jakości. Efektem ma być więcej takich miejsc pracy, które dadzą pracownikom wyższe zarobki, lepsze zabezpieczenie socjalne, większą satysfakcję, stworzą perspektywy awansu i rozwoju – wyjaśnia ideę programu „Teraz Lepsza Praca” Krzysztof Matyjaszczyk.

Sytuacja na rynku pracy w Częstochowie w ostatnich latach znacząco się poprawiła. Bezrobocie w mieście spadło do poziomu ok. 6,3-6,5% (poniżej średniej w województwie śląskim), sporo firm szuka dziś pracowników. Częstochowa chce więc promować i nagradzać wyższe standardy zatrudnienia oraz tworzenie przez pracodawców możliwości rozwoju zawodowego pracowników.

Projekt „Teraz Lepsza Praca” ma opierać się na trzech kierunkach działań: realizacji programu Fair Play, powstaniu Centrum Lepszych Miejsc Pracy oraz inicjatywach służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.

W ramach program Fair Play planowana jest m.in. modyfikacja uchwały dotyczącej zwolnień zpodatku od nieruchomości w ramach programu pomocy publicznej de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy dla pracodawców. Będą mogli z niej korzystać pracodawcy społecznie odpowiedzialni, dbający o pracowników i ograniczający umowy śmieciowe.

- Planujemy, aby pracodawcy korzystający z ulg, tworząc nowe miejsca pracy, oferowali nowym pracownikom minimum 150% minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. – Zmianom w strukturze zatrudnienia powinna z kolei sprzyjać zasada, że z ulgi będą mogły skorzystać firmy, w których minimum 80% pracowników ma umowy o pracę.

Miasto zamierza też weryfikować postępowanie pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie zwolnień i przyjęć pracowników, aby uszczelnić system przyznawania ulg i aby zasada Fair Play była respektowana zarówno w relacji pracodawca - pracownik, jak i pracodawca - Urząd Miasta. Oczywiście firmy obecnie zainteresowane ulgami, zdążą skorzystać z nich jeszcze na podstawie obecnych zapisów uchwały, oprócz tego przewidziany jest  czas na dostosowanie się do nowych zapisów.

Szczegóły zmian są zapisane w projekcie uchwały, który jest obecnie opiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i powinien trafić na jedną z najbliższych sesji Rady Miasta Częstochowy (wszystkie obecnie obowiązujące uchwały dotyczące pomocy publicznej dla częstochowskich przedsiębiorców są dostępne pod linkiem:  www.czestochowa.pl/page/2124,pomoc-publiczna.html).

Innym działaniem w ramach programu Fair Play jest powołanie rzecznika praw pracownika, którym zostanie Agata Wierny – kierownik referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych Wydziału Polityki Społecznej UM, a jednocześnie pełnomocnik Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans. Rzecznik będzie wspierać pracowników, pośredniczyć w kontaktach oraz informować o kompetencjach instytucji zajmujących się ustawowo ochroną praw pracowniczych.  

Kolejnym elementem Fair Play będzie Certyfikat Lepsza Praca, przyznawany pracodawcom, którzy spełnią określone warunki zawarte w regulaminie konkursu, związane z respektowaniem praw pracowniczych i dbałością firm o własny „kapitał ludzki”.

Realizacja kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Teraz Lepsza Praca”, o których władze miasta będą sukcesywnie informować, ma szansę poprawić jakość pracy częstochowian, co powinno wpłynąć oczywiście na poprawę ogólnej jakości życia w mieście.

źródło: www.czestochowa.pl


Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl