Zgłoś newsa
Zgłoś błąd
Zgłoś organizację
Kontakt
mniejsza czcionka większa czcionka wersja dla niedowidzących
pps.czestochowa.pl
KALENDARZ
Zostaw 1% w Częstochowie Zgłoś swoją organizację Baza NGO Rodzina 500+ Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych Elektroniczny Generator - konkurs ofert Elektroniczny Generator - mały granat
Gala Ekonomii Społecznej połączona z wręczeniem nagród za działalność w III sektorze

26 września, podczas uroczystej Galii Ekonomii Społecznej  zostali uhonorowani przedstawiciele częstochowskich organizacji pozarządowych. Nagrody za działalność w III sektorze wręczyli wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Jarosław Marszałek oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.
Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W kategorii: „osoba fizyczna” Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2015 roku otrzymali:
•    Marek Ciuk – zgłoszony przez CKS Budowlani Częstochowa, wieloletni działacz sportowy i lekkoatletyczny działający na wielu szczeblach i płaszczyznach społecznych, znany i ceniony nauczyciel, wychowawca, trener wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Aktywny i prężny działacz sportowy od wielu lat promujący Częstochowę w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez organizację wielu imprez sportowych na terenie naszego miasta.
•    Anna Gabarska – Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”. Zaangażowana w działalność na rzecz osób starszych; przez wiele lat wdraża działania na rzecz seniorów, które mają charakter wieloaspektowy dostosowany do kondycji zdrowotnej. Organizowane przez nią zajęcia to programy systemowe zapewniające rozwój szerokiego wachlarza usług opiekuńczych, obejmujące osoby samotne, zagubione, borykające się z problemami w codziennym życiu, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich bądź ich nie mają.
•    Jerzy Kowalski – zgłoszony przez Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sportowiec”. Propaguje działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców Częstochowy. Podejmuje liczne nowe inicjatywy zapewniające szeroki dostęp mieszkańcom do różnych form rekreacji i sportu. W swojej działalności dał się poznać jako dobry organizator i inicjator działań z zakresu sportu i rekreacji ruchowej, organizując nowe formy zajęć. Corocznie organizuje zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście. Inne ważne zadania to organizacja kursów instruktorów rekreacji ruchowej dla seniorów i osób z nadwagą, a także zajęcia hipoterapii dla dzieci i sekcje sportowe osób niepełnosprawnych.
•    Agnieszka Pawełczak – zgłoszona przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”. Zaangażowana w rozwiązywanie problemu bezdomności i udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy. Przyczyniła się do rozwoju i promocji wolontariatu w Częstochowie.

W kategorii „osoba prawna” Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2015 roku została Fundacja Oczami Brata. Jej głównym celem jest udzielenie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, promocja ich twórczości oraz organizacja warsztatów artystycznych. Wśród najważniejszych działań Fundacji można wyróżnić: Projekt DOWN-LOVE, Teatr Oczami Brata. Fundacja jest zaangażowana w organizację, prowadzenie warsztatów.

Pozostali nominowani do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w kategorii osoba fizyczna to Marek Chmiel - Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Janusz Danek - Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa, Aleksander Grodecki - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne JOZUE, Maria Kotkiewicz - Związek Harcerstwa Polskiego w Częstochowie, Krzysztof Krzemiński - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie, Maria Księżyk - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, Urszula Sprącel-Kudrzyn - Centrum Integracji Społecznej Fundacji Integracji Społecznej Feniks, Adam Stępniak - KU AZS Politechnika Częstochowska,Halina Wasilewicz - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów.
W kategorii osoba prawna nominowano Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca i Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej.

Nagrody przyznawał Prezydent Miasta Częstochowy po zasięgnięciu opinii Komisji, w skład której weszli przedstawiciele Rady Miasta oraz prezydenta.

Uroczystość wręczenia nagród za działalność w organizacjach pozarządowych miała miejsce w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, a uświetnił ją występ Chóru Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum"Pozostałe aktualności
Jasne, że Częstochowa

Redakcja portalu:
ul. Focha 19/21 pok 29 i 46
tel.+48 34 3707 480
tel.+48 34 3707 773
tel.+48 34 3707 493
pon-pt 7.30 – 17.00
redakcjapps@czestochowa.um.gov.pl
webmasterpps@czestochowa.um.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok.401
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 370 71 00 centrala UM
fax +48 34 370 71 70
tel. +48 34 370 76 31 sekretariat wydziału
ps@czestochowa.um.gov.pl